05 maart 2018

Partijpunt 4: Oplossen stroperig verkeer en parkeerdruk

Een van de 6 prioriteiten die het CDA Zaanstad in deze periode wil beïnvloeden is de betere doorstroming van verkeer en de parkeerproblemen in heel Zaanstad en staat hoog op de CDA-agenda. Met de sterke ontwikkeling van Zaanstad (Hembrugterrein en de Achtersluispolder tot woon- en werkgebieden) moet je tijdig toekomstbestendige verbeteringen in de infrastructuur en het parkeren aanbrengen.

De doorstroming op de hoofdwegen in Zaanstad is op verschillende punten problematisch. Deels door onvoldoende capaciteit, deels door de spoorse doorsnijding van de stad en deels door brugopeningen. Dat is niet alleen frustrerend, maar ook slecht voor de gezondheid en het milieu. Dat vraagt om vernieuwing van infrastructuur. De parkeerdruk wordt ook steeds hoger door de binnenstedelijke woningbouw en doordat forenzen het gratis parkeren in woonwijken opzoeken.

Dit vraagt om bescherming van parkeermogelijkheden van huidige wijkbewoners.

  • Doelgericht samenwerken/bestuurlijke aandacht leefkwaliteit: Zaanstad kan het aanpakken van de grote infrastructurele problemen niet zelfstandig organiseren en financieren. Daarvoor is co-planning en -financiering nodig van buurgemeenten, de provincie Noord-Holland, de Vervoersregio Amsterdam, de NS en het Rijk. Het CDA wil de bestuurlijke banden van Zaanstad met deze partners sterk aantrekken.
  • Gerichte vernieuwing infrastructuur (start op korte termijn): Aanleggen van een gestrekte verbindingen A8-A9 (Golfbaan- of Heemskerkvariant), inclusief de afwaardering van de N203 en N246. Het verlagen van het spoor tussen stations Koog aan de Zaan en Zaandijk Zaanse Schans en de herstructurering van verkeersstromen, zodat o.m. de spoorwegovergang Guisweg overbodig wordt. Ter ontlasting van de Thorbeckeweg en de ontwikkeling van de Achtersluispolder het versneld aanleggen van een nieuwe afrit Poelenburg/Achtersluispolder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.