19 december 2019

Ramkoers boeren begrijpelijk!

In ons drukke, gereguleerde en natuurlijk ook mooie landje lopen de spanningen op.  We zijn het polderen voorbij. De kunst van compromissen sluiten is ingehaald door strijd voor eigen gelijk. Sociaal-maatschappelijk en bestuurlijk is een nieuwe mores van tegenstellingen ontstaan, gecultiveerd door politiek Nederland. Een lange termijn visie is saai, dagkoersen beheersen onze acties. Grote problemen als de stikstofdepositie in relatie tot de natuur en (land)bouw wordt bestuurd via de rechtbank en middels spoedwetgeving gerepareerd. De waan van de dag regeert.

 

Waarom?

Haagse complimenten over de innovatiekracht en efficiency van de Nederlandse land- en tuinbouwsector worden gelardeerd met ongenuanceerde halveringsambities en stellingen dat de sector toch echt moet veranderen. Timmermans: “Boeren houden vast aan een verouderd systeem”. Hoezo splinter en balk? Als er één instituut is dat vasthoudt aan een verouderd systeem dan is het Europa wel! En als er iets is dat boeren vasthoudt zijn het de landbouwsubsidies uit Europa wel. 

 

Nederlandse boeren zijn adaptief!

Overlevers zijn het, weten zich al eeuwenlang aan te passen aan de omstandigheden. Uiteraard aan de weersomstandigheden, maar ook de eindeloze regeldrang van hogere en lagere overheden. Innovatief en ondernemend als ze zijn weten ze te overleven in een economisch bestel dat hen uitmelkt, gericht op winstmaximalisatie. En nu hebben de boeren zich ook aangepast aan de mores van ‘je gelijk halen’. Niet blij mee, maar snap het wel, ook dat de jonge generatie boeren dat nog een tandje fanatieker doet.

 

Waarheen?

Er treden in sociaal-economisch opzicht een aantal interessante verschuivingen op. Bijvoorbeeld ‘delen in plaats van bezit’ en ‘van winstmaximalisatie naar het creëren van maatschappelijke meerwaarde’. Deze mindshift leidt tot een nieuwe mores, één van sociale - en milieutechnische duurzaamheid en één van nieuwe (economische) kansen. Zo ook voor de land- en tuinbouw. ‘Delen en maatschappelijke meerwaarde creëren’ in onze land- en tuinbouwsector zijn te koppelen aan gelijkwaardigheid in de keten productie tot consumptie, innovatie en verduurzaming.

 

Maak sterk sterker!

We pompen, door noodzaak gedreven miljarden in de productie van (nieuwe) duurzame energie. Vreemde oplossingen als biomassacentrales worden uit armoede omarmd. Dit gevoel van urgentie geldt ook voor het groeiende wereldvoedselprobleem, inclusief de verspilling. Rond dit thema spelen wereldwijd land- en tuinbouwsectoren een cruciale rol. Met behulp van boeren die willen, kunnen en mogen innoveren en verduurzamen. En laat dat nou net de sterke kant zijn van onze boeren. ’Maak sterk sterker’, met Nederland als gidsland. Hoe lang geleden waren we dat ook al weer?   

 

Neerlands hoop!

Den Haag, verbind de overheid, de wetenschap en spelers in de voedselketen. Samen investeren in grootschalige innovatie en verduurzaming en een eerlijke keten van producent tot consument, gericht op maatschappelijke meerwaarde. Revitaliseer daarbij ons polderlandschap, waarbinnen meerderheden bereid zijn constructieve compromissen te sluiten. Bewijs dat de vicieuze cirkel van het strijden om dagkoersen niet Neerlands hoop is.

 

Zaanstad, 18 december 2019, 

Marc Wit, fractievz. CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.