15 maart 2018

Van parallelle culturen naar integratie en participatie

Het multiculturele ideaal van de afgelopen decennia heeft niet geleid tot integratie, eerder tot parallelle culturen. Een passief integratiebeleid heeft culturen soms nauwelijks doen samensmelten. Deze ongewenste situatie veranderen vraagt om goede wil, maar ook om onorthodoxe maatregelen om integratie en participatie mogelijk te maken.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.