Standpunten Gemeenteraadsverkiezingen

1. Een eigen dak boven je hoofd

Daden. Het CDA Zaanstad gaat alle Zaanse starters woonruimte aanbieden. Zaanse senioren die anders willen gaan wonen, stromen op maat door naar woonruimte in hun eigen buurt. Mogelijk in een nieuw Zaanse hofje, waar inclusiviteit en nabuurschap de norm zijn.

2. Vertrouwen hebben in een duurzame toekomst

Effectiviteit. Het CDA Zaanstad gaat minimaal 1 ha Zaans bos en binnenstedelijk 1.000 bomen per jaar aanplanten. Bomen slaan CO2 op, geven lucht, brengen verkoeling en zijn mooi. Uiterst effectief.

3. Je beschermd en gewaardeerd voelen

Goud. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Voor mantelzorgers gaan wij mogelijkheden voor vervangende zorg verruimen en plekken creëren waar (overbelaste) mantelzorgers op adem kunnen komen.

Niet normaal. Straatintimidatie, geweld(sdreiging), discriminatie en pesten zijn niet normaal. Net als woon-, zorg- en uitkeringsfraude of witwas- en nep-bedrijfjes. Het CDA gaat voor zichtbare resultaten.

4. Een stem hebben die telt

Samen sterker. Er zit veel onbenutte kennis en energie in straten en buurten. Het CDA Zaanstad gaat verantwoordelijkheid en budget geven aan buurtkracht. Om jongeren in hun kracht te zetten wil het CDA een jongerenraad, bij voorkeur op Zaanstreek niveau. Nieuwe Nederlanders worden geprikkeld om Zaans in te burgeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.