01 maart 2022

Steun voor plattelandsvisie

Deze week is de Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén thema dat nadrukkelijk naar voren komt in deze Omgevingsvisie tot 2040: hoe ziet de toekomst van ons platteland eruit, met alle ontwikkelingen die er spelen? En specifiek: welke rol heeft de agrarische sector?

In 2019 stelde Bert Ruitenberg al raadsvragen over een visie op het platteland. Hoewel het college in de beantwoording aangaf dat er te weinig inzicht is, was er onder andere partijen helaas geen steun voor het opstellen van een plattelandsvisie.

Roel Kouwen heeft als woordvoerder namens de CDA-fractie het amendement plattelandsvisie ingediend. Hierin spreken we onder meer uit dat het wenselijk is noodzakelijk is om een integrale visie te ontwikkelen op de toekomst van het platteland. Ons amendement is unaniem (raadsbreed) aangenomen. De komst van een plattelandsvisie is nu (eindelijk) een feit!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.