25 september 2018

87 miljoen subsidie voor sportorganisaties

In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Deze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie.

De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende organisaties geldt dat zij met ingang van 1 januari 2019 aanspraak kunnen maken op deze subsidiepot van in totaal 87 miljoen euro.

Deze regeling biedt veel kansen voor verenigingen in Hardenberg. Dat is de reden dat Elma Soeten namens de CDA fractie vragen heeft gesteld aan het college in de rondvraag van de raadsvergadering op 18 september jongstleden. 

De wethouder heeft toegezegd sportverenigingen te informeren in de bijeenkomsten die binnenkort worden georganiseerd. De verenigingen die niet bij de bijeenkomsten aanwezig zijn, worden geïnformeerd doordat deze informatie wordt toegevoegd aan het verslag, dat onder alle verenigingen wordt verspreid.

Wilt u meer weten over wat deze regeling voor uw sportvereniging kan betekenen? Neem dan gerust contact op met [Elma Soeten].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.