Heidi Mensink-Vrieling

Raadslid, Dedemsvaart

Mijn portefeuilles zijn: economie, bouwen, coördinatie dorpsplannen en communicatie.

Waar ik me graag voor in zet in de komende raadsperiode:
Krachtige, mooie en leefbare kernen vormen de toekomst van onze leefomgeving. Vanuit het CDA vinden wij het opstellen van dorps- en gebiedsvisies (en uitvoeringsplannen) een goede invulling van gebiedsgericht werken. We willen hiervoor geld beschikbaar blijven stellen en initiatieven ondersteunen die door de bewoners zelf worden bedacht en uitgevoerd.

De economische kracht van de gemeente Hardenberg willen wij behouden en versterken. Dat betekent heel concreet ruimte bieden aan duurzame bedrijventerreinen. En ook mogelijkheden voor het MKB om in eigen dorp of kern verder te ontwikkelen en optimaal gebruik te maken van stimuleringsmogelijkheden.

De agrarische sector is één van de belangrijkste economische dragers. Het CDA wil zich hard maken voor een eerlijk en toekomstbestendig verdienmodel, waarbij ook de consument zijn verantwoordelijkheid neemt. Met waar nodig, heldere regels voor de langere termijn.

Versnellen van groei van het aantal woningen met name voor starters en ouderen die willen doorstromen of voor speciale (zorg)doelgroepen. Dát is hetgeen CDA wil realiseren: in iedere kern, met opties tot goedkope koop, sociale huur, rood-voor-rood of erfdelen.

Voorzieningen in de woonomgeving zoals ontmoetingsplekken, recreatieve routestructuren, sport en cultuur verdienen onze aandacht. Maar ook steunen we voorzieningen als het Startershuis Doen en het Ondernemershuis Vechtdal die de toekomst van ondernemers en carrièrekansen van jongeren versterken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.