14 februari 2018

CDA debatteert met studenten Alfa College

Elk jaar debatteren onze raadsleden met studenten van verschillende scholen. Deze week staan de debatten met de studenten van het Alfa College op de planning.

Dinsdag 13 februari waren 2 debatten gepland. De studenten hebben met verschillende groepen een voorstel voorbereid dat in de raadszaal gepresenteerd wordt. Vervolgens wordt over elk van de voorstellen gedebatteerd en worden 2 voorstellen geselecteerd door de aanwezige raadsleden.

Vervolgens worden de 2 beste voorstellen verder besproken en wordt een winnend voorstel gekozen. Dit voorstel wordt voorgelegd aan het college van B&W. Over de voortgang wordt contact gehouden met het Alfa College. 

Deze studentendebatten zijn een prachtig middel om jongeren te betrekken bij de lokale politiek. Wij zijn er als CDA Hardenberg altijd al enthousiast over geweest en sluiten met meerdere raadsleden aan bij deze debatten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.