07 juli 2020

CDA fractie gemeente Hardenberg pleit voor oplossing met draagvlak van de agrarische sector

Ook in de regio Hardenberg laat de agrarische sector opnieuw van zich horen nu de voermaatregel boven de markt hangt. “Wij merken dat agrariërs hun begrip verliezen voor steeds veranderd beleid en niet gebaat zijn bij versnippering in de aanpak. Nu 4 maanden ingrijpen op voerniveau en in 2021 mogelijk weer een nieuw systeem?

Dat zorgt voor emoties bij vele melkveehouders in onze regio” aldus de CDA fractie van de gemeente Hardenberg. “We zijn blij dat de motie om een alternatief voorstel vanuit de sector door te laten rekenen door het Planbureau voor de leefomgeving is aangenomen. Wij zouden graag zien dat de ambities uit de visie van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voeding verder invulling krijgt, daar waar het gaat om ‘ruimte voor het vakmanschap voor boeren’ en ‘het verminderen van regeldruk’.

Er zijn vele aansprekende voorbeelden van agrariërs die stappen willen zetten om reductie van stikstof te realiseren. Laten we die lijn vasthouden! Wij benadrukken (ook naar CDA fractie landelijk) het belang van een goede oplossing die op draagvlak kan rekenen van de agrarische sector.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.