01 september 2022

CDA Hardenberg wil vechtbrug Troubadour vervangen door ophaalbrug

Het CDA Hardenberg heeft de optie opgeworpen om de huidige Vechtbrug bij de Troubadour te vervangen door een ophaalbrug. Dit komt niet alleen het aanzicht – ingang van het centrum – ten goede, het verbetert ook de positie van de pleziervaart en watersport op de Vecht.

Civieltechnische kunstwerken
Afgelopen dinsdag werd in de oriënterende ronde gesproken over het onderhoud van civieltechnische kunstwerken in de gemeente Hardenberg. “Het CDA Hardenberg vindt het zeer belangrijk dat er periodiek onderhoud plaatsvindt aan deze civieltechnische kunstwerken in de gemeente en wij zijn daarom ook verheugd om te zien dat dit adequaat uitgevoerd wordt”, aldus Klaas Henk Brink. Het CDA is blij dat hier de financiële middelen voor zijn en spreken de verwachting uit dat deze aanpassing van het budget voor de komende jaren voldoende zal blijken.

Vechtbrug
Het CDA mist bij dit agendapunt (onderaan dit bericht link naar raadsvoorstel) echter het voorstel tot vervanging van de vechtbrug bij de Troubadour en zou daarom willen voor stellen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ook de Vechtbrug bij Grandcafe de Troubadour te vervangen.

Pleziervaart en watersport
Klaas Henk Brink: “Het vervangen van de brug door bijvoorbeeld een ophaalbrug vergroot de mogelijkheden van de bevaarbaarheid van de Vecht. Deze brug is een bottleneck gebleken qua hoogte, en dat is voor zowel de pleziervaart als de watersport een beperking gebleken. Een aanpassing/vervanging van deze brug zou er voor zorgen dat de Vecht bevaarbaar wordt voor de pleziervaart van het Zwarte Water tot aan de Haandrik. Dit zou Hardenberg nog aantrekkelijker maken voor toeristen en het is ook qua uitstraling een verbetering, met een prachtige brug in het centrum. Ook vanuit historisch oogpunt is dit een prachtige kans, gezien het feit dat er in het verleden ook een ophaalbrug op deze plek gestaan heeft”. Het CDA Hardenberg zal hier tijdens de bespreking van de begroting op terugkomen.

Het CDA zal daarnaast ook instemmen met het voorstel om de Prins Bernhardbrug te vervangen, zodat de nieuwe brug weer tientallen jaren mee kan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.