13 juli 2017

CDA - P (Plattelandscommissie)

Wat is CDA-P? 

CDA-P is de plattelandscommissie van het CDA in Overijssel. Een brede CDA commissie met vertegenwoordigers uit alle geledingen. Statenleden, wethouders, Tweede Kamerleden en Europarlementariërs van het CDA met landbouw en natuur in hun portefeuille maken deel uit van deze commissie. Ook vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld, vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties en enkele boeren nemen deel aan deze commissie. De leden komen jaarlijks een aantal keren bij elkaar om de uitdagingen in de agro-en foodsector in Overijssels perspectief te bespreken van elkaar te leren en ideeën uit te wisselen.  

Waarom CDA-P? 

De ontwikkelingen op het gebied van landbouw en natuur houden niet op bij gemeentegrenzen, zelfs niet bij de landsgrenzen. Beleid dat gaat over natuur, landbouw en de voedselketen heeft invloed heel Nederland en vaak ook op Europa. Om als CDA politici ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen delen we kennis, praten we over gezamenlijke uitdagingen en denken we na over de koers van de partij op onderwerpen op het gebied van natuur en landbouw.  CDA-P in 2017 Op dit moment houdt het CDA-P zich vooral bezig met het ontwikkelen van Overijsselse visie op een toekomstbestendig platteland. Ook staan er elke bijeenkomst actuele ontwikkelingen op het gebied van Landbouw en Natuur, (gemeente – provincie – landelijk - Europa) op de agenda.  Activiteiten CDA - P 25 september 2017 gaat een delegatie van CDA-P een dag naar Brussel op uitnodiging van Europarlementariër Annie Schrijer. Tijdens deze bijeenkomst zullen we van gedachten wisselen over landbouwbeleid. 

Wie zitten er in CDA P?

Annie Schreijer, Europarlementarier EVP fractie Jaco Geurts, Tweede Kamerlid Maurits von Martels, Tweede Kamerlid Hester Maij, GedeputeerdeBouwien Rutten, StatenlidMarco van  der Vegte, Statenlid  Erik Volmerink, wethouder gemeente TubbergenEric Kleissen, agrariërPieter van der Vinne, agariërBert Vroon, voorzitter RvT Natuur en MilieuKristel Scholten Linde, agrariër/ondernemerMartin Verbeek, consultant/ondernemerJacob van Olst, directeur Landschap OverijsselHenk Oegema, DB lid waterschap Drents Overijsselse DeltaDijan Bruins, Countus directeur AgroWim Brus, wethouder gemeente Steenwijkerland, Gerrit van der Berg, raadslid gemeente Hardenberg, agrariër.

Vertegenwoordiging CDA Hardenberg
CDA Hardenberg is zeer actief en betrokken bij ontwikkelingen op het platteland en bij onderwerpen op het gebied van natuur en landbouw. Ook in deze plattelandscommissie zijn we daarom vertegenwoordigd met Gerrit van den Berg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.