26 augustus 2023

CDA stelt vragen over afhandeling aanvraag windmolen bij melkveebedrijf in Sibculo

In navolging van het artikel dat een melkveebedrijf uit Sibculo in De Toren schreef, heeft de CDA-fractie vragen gesteld aan het college van de gemeente Hardenberg. Al eerder ontving de fractie vragen van ondernemers over de vergunningverlening m.b.t. het plaatsen van een kleine windmolen op een boerenerf.Zoals in het coalitieakkoord beschreven staat: “dat de landbouw (agro en food) één van de drie economische topsectoren is in de gemeente Hardenberg, die gelet op de grote maatschappelijke opgaven waar de sector voor staat, waardering en versterking verdient. Energiebesparing en energie-innovaties zijn ook van belang op het agrarische bedrijf. Daar waar agrarische ondernemers willen innoveren op en rond het eigen landbouwbedrijf zal de gemeente dat stimuleren en ondersteunen”, zo wil de CDA-fractie ook dat aanvragen worden uitgevoerd. Daarom zijn de volgende vragen gesteld:

  • Is het college op de hoogte dat aanvragers van een vergunning voor kleine windmolens dit proces vaak ervaren als een kwestie van ‘een lange adem hebben’?
  • Dat deze situatie veelal veroorzaakt wordt doordat de gemeente er diverse partijen bij betrekt, die vervolgens tot verschillende inzichten komen, zodat het proces vertraagt en frustratie oproept bij de ondernemers?
  • Is het college het met de CDA-fractie eens dat duurzaamheidsplannen goed moeten worden gefaciliteerd; in die zin dat er betere afstemming in de vergunningverlening moet komen, zodat ondernemers die hun nek uitsteken en met eigen visie en middelen willen bijdragen aan de energie transitie niet het gevoel hebben dat zij worden tegengewerkt?
  • Kan het college helder verwoorden wat er in de aanpak gaat veranderen om dit te bereiken?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.