10 januari 2018

CDA zegt ja tegen het MFA

De slingers kunnen worden opgehangen in de Krim. Na vier jaar voorbereiding en vergaderen over een nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) heeft de gemeenteraad het initiatief van het CDA omarmd om 1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen.

De Krim kan nu vooruit kijken en aan de slag.

Het college stelde in eerste instantie 200.000 euro beschikbaar. Best een boel geld, maar lang niet genoeg om het MFA te realiseren. Op initiatief van het CDA is de kerstvakantie gebruikt om het voorstel van het college te wijzigen en een miljoen extra uit te trekken. Die wijziging werd samen met de coalitiepartners ingediend en ondersteund door de volledige raad.

De raad heeft al vaker uitgesproken dat particulier initiatief ondersteund moet worden mét en dóór het gemeentebestuur. Overheidsparticipatie noemen we dat. Meer loslaten en vertrouwen op de samenleving. Het plan van De Krim voor een MFA past wat het CDA betreft volledig binnen de wens van meer overheidsparticipatie. 

“Gelukkig hebben alle partijen de sprong over de sloot naar overheidsparticipatie daadwerkelijk gemaakt”, concludeerde Henk Dogger toen hij op 9 januari de uitkomsten van het overleg tussen de politieke partijen bekend maakte in de raadsvergadering.

Het CDA heeft vertrouwen dat met de vitaliteit van de “Krimse Kracht” en het draagvlak voor het plan (dat ook steeds te merken was aan de grote publieke belangstelling vanuit De Krim bij de raadvergaderingen over dit dossier) er een mooie toekomstbestendige voorziening in De Krim komt en wenst alle inwoners van de Krim veel succes!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.