03 juli 2018

Echtscheidingsproblematiek

In de algemene beschouwing van de gemeenteraad op 3 juli, heeft Rick Brink namen de CDA fractie onder andere gesproken over de echtscheidingsproblematiek.

De CDA-fractie heeft al ruim voor maar ook gedurende de verkiezingen aandacht gevraagd voor kinderen die er last van hebben dat hun ouders met elkaar de strijd aan gaan.

In een vechtscheiding ontstaat veel emotioneel en psychisch leed. Schulden en opvoedingsproblematiek lopen daarbij door elkaar en kunnen leiden tot gedragsproblemen en verminderde schoolprestaties bij kinderen.

Het CDA vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden van problemen van hun ouders en pleit voor relatietherapie. Ook landelijk bestaat er veel aandacht voor de consequenties van scheidingsperikelen van ouders. Tot nu toe is gebleken dat relatietherapie niet kan worden bekostigd (via de zorgverzekering). Het CDA heeft vernomen dat professionele hulpverleners en notarissen in onze gemeente werken aan een preventieve pilot over scheidingsproblematiek.

Het CDA is daar zeer enthousiast over en vraagt de wethouder om dit jaar werk te maken van deze preventieve pilot in het kader van jeugdhulp. Immers, via relatietherapie uitgevoerd door professionele hulpverleners in situaties waar ouders met elkaar de strijd aan gaan, kan veel leed voor kinderen voorkomen. Ook kan het bijdragen aan het uiteindelijk reduceren van de kosten van specialistische jeugdhulp als op deze manier preventie wordt ingegrepen.

Wij blijven hier actief aandacht voor vragen. Als u op dit onderwerp of andere onderwerpen contact met ons wilt opnemen, dan vindt u [hier] onze contactgegevens.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.