08 januari 2018

Eerste vergadering Gemeenteraad Hardenberg 2018

Op 9 januari staat de eerste vergadering van de gemeenteraad van Hardenberg op de agenda. Onderwerp op de agenda is de nieuwbouw van een multifunctioneel Centrum in de Krim.

Het huidige dorpshuis in De Krim moet op korte termijn gerenoveerd en verbouwd worden. Het gebouw is namelijk gedateerd, heeft achterstallig onderhoud en de ruimten zijn niet praktisch ingedeeld en sluiten niet aan bij de wensen van de gebruikers. Door dit achterstallige onderhoud is het gebouw geheel afgeschreven en zou het gesloopt moeten worden. Ook wordt het gebouw geconfronteerd met hoge energielasten wat de exploitatie onder druk zet. 

Een werkgroep in De Krim vindt dit geen goede en duurzame oplossing en is het alternatief van nieuwbouw gaan onderzoeken waardoor de Krim weer 40 jaar vooruit kan. Hierbij gaan ze uit van het dorpshuis en de sporthal. Dit nieuwe Multi Functionele Centrum (MFC) zal dan bij het huidige evenemententerrein aan de Beukenlaan gebouwd worden. Bij eerdere vergaderingen waar het MFC op de agenda stond, kwamen inwoners uit de Krim massaal naar het gemeentehuis om hun wensen en ambities te onderstrepen. Ook morgen verwachten we weer een grote opkomst op de publieke tribune.

De volledige agenda van deze raadsvergadering vindt u op https://hardenberg.raadsinformatie.nl/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.