16 november 2018

Even voorstellen: schaduwfractielid Jan Anne Hutten

Uit de schaduw

Namens het CDA Hardenberg is Jan Anne Hutten op 16 oktober benoemd als schaduwfractielid. Hij stelt zich graag aan u voor:

Ik ben Jan Anne Hutten, 61 jaar,  Operationeel Manager bij het Ministerie van veiligheid en Justitie en woon in Gramsbergen. Ik ben al geruime tijd zeer geïnteresseerd in de plaatselijke politiek en wil graag een  positieve bijdrage leveren  vanuit  het gedachtegoed van het CDA waar ik mijn het meest mee kan identificeren.

De functie als schaduwfractielid geeft mij veel energie en voldoening. Vooral om samen met de overige fractieleden gemeentelijke politieke vraagstukken te bespreken en inzicht te krijgen in het politieke proces binnen onze gemeente. Daardoor kan ik zo goed mogelijk opkomen voor de belangen van onze inwoners. Ondanks dat ik schaduwfractielid ben, voel ik me door de rest van mijn collega’s behandeld als volwaardig lid van de fractie. Het is een warm bad. De rol van schaduwfractielid biedt mij de mogelijkheid om kennis en ervaring  op te doen binnen de fractie. Daarnaast geeft het mij ook de kans om actief deel te namen aan de oriënterende rondes en zo kan ik onder andere de werkdruk van de zittende fractieleden verlichten en input leveren. Daarnaast kan ik me nog beter voorbereiden op een mogelijke functie als toekomstig raadslid van de gemeente Hardenberg wanneer dit nodig mocht zijn.

Taken schaduwfractielid

Wat doet een schaduwfractielid eigenlijk? Een schaduwfractielid ondersteunt de fractie op één of meer portefeuilles op structurele basis. Dat wil zeggen dat hij/zij actief alle stukken van de gemeenteraad leest die deze portefeuilles aangaan. Ook is een schaduwfractielid bij alle fractievergaderingen aanwezig en kan hij/zij mee op werkbezoeken om zo meer informatie te vergaren. In de raad kan een schaduwfractielid optreden als vervanger bij oriënterende rondes.

Zo wordt kennis en ervaring opgebouwd met publieke organisaties en de politieke praktijk. Het lag voor de hand dat de kleine partijen voorstander waren om vervanging in te kunnen zetten bij oriënterende rondes en om het werk voor de raad beter te kunnen verdelen. Maar ook wij als CDA zijn groot voorstander.

Als grootste fractie in de gemeenteraad met 11 zetels zien we een grote toegevoegde waarde. Wij gebruiken de rol als schaduwfractielid mede om potentiële toekomstige raadsleden op te leiden en om zo te zorgen dat ze klaar zijn voor een eventuele plek in de raad. Dat maakt de gemeenteraad als geheel sterker en stabieler als er onverhoopt iemand uit mocht vallen.

En waarom kiezen we specifiek voor Jan Anne? Jan-Anne is een perfect voorbeeld van de toegevoegde waarde van schaduwfractieleden. Vanuit zijn werk heeft hij veel ervaring met het onderdeel veiligheid. Wij vinden veiligheid is voor onze inwoners van het grootste belang.

Zeker nu er in onze gemeente best wat zorgwekkende zaken hebben gespeeld. Neem bijvoorbeeld het drugslab in Schuinesloot. Hier moeten we keihard tegen optreden. De kennis en ervaring van Jan Anne uit de praktijk helpt ons om ook op het dossier veiligheid nog beter geïnformeerd te zijn en zorgvuldig tot besluitvorming te kunnen komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.