27 augustus 2019

Gemeenteraad terug van reces

Vanavond komt de gemeenteraad van Hardenberg voor het eerst bij elkaar na het zomerreces. U bent van harte welkom bij de raadsvergadering en/of de oriënterende ronde.

 

Agenda raadsvergadering 19.00 uur: https://hardenberg.raadsinformatie.nl/vergadering/646944/gemeenteraad%20%20%20%20%20%20%20%20%2027-08-2019

Agenda oriënterende ronde 19.30 uur: https://hardenberg.raadsinformatie.nl/vergadering/563870/orienterende%20ronde%20sessie%201%20%20%20%20%20%20%20%20%2027-08-2019

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.