24 mei 2017

Hardenberg gaat duurzaam vooruit!

De toename van productie van duurzame energie is van groot belang voor het halen van de doelstellingen van Duurzaam Hardenberg. Daarom worden initiatieven voor duurzame energieproductie ondersteund, ook als het gaat om planologische inpassing.

Op 23 mei werd daarom een conferentie georganiseerd waarbij de opgave, kansen en ontwikkelingen van grootschalige duurzame energie aan bod zijn gekomen. Daarnaast hebben enkele lokale initiatieven zich gepresenteerd zoals Lutten Leeft en Nieuwleusen Synergie.

Verder werd er gediscussieerd over de randvoorwaarden voor grootschalige duurzame energie. De uitkomsten van deze conferentie worden meegenomen in de nadere voorstellen aan de gemeenteraad.

De fractie van het CDA is zeer betrokken bij dit onderwerp. In onze bezoeken aan de diverse plaatselijke belangenverenigingen spreken we dikwijls over mogelijkheden om de kernen duurzamer te maken. We verwelkomen vooral initiatieven van de inwoners zelf om hun leefomgeving duurzamer te maken met oog voor landschap en omwonenden.

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over het verloop van de conferentie, neemt u dan gerust contact met ons op.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.