02 september 2019

Jan Willem Wiggers waarnemend burgemeester Hardenberg

Als CDA fractie zijn we zeer verheugd met de aanstelling van Jan Willem Wiggers als waarnemend burgemeester van Hardenberg. Na het vertrek van onze zeer gewaardeerde burgemeester Peter Snijders, die naar Zwolle gaat, gaan we als Hardenberg op zoek naar een geschikte opvolger. Deze verwachten we rond de zomer van 2020 gevonden te hebben. In de tussentijd zal Jan Willem Wiggers waarnemen.

We kijken als CDA fractie zeer uit naar de samenwerking en wensen hem veel succes en plezier in onze prachtige gemeente Hardenberg.

Zie hieronder het volledige persbericht.

Commissaris van de Koning Andries Heidema stelt Jan Willem Wiggers uit Hattem aan als waarnemend burgemeester van Hardenberg. Wiggers begint op 24 september met zijn werkzaamheden als waarnemend burgemeester. Binnenkort vindt op het provinciehuis in Zwolle hiervoor de beëdiging plaats.

Ervaren bestuurder

Jan Willem Wiggers (geboren in 1956 te Breda) heeft een brede ervaring in het Openbaar Bestuur.Wiggers staat bekend als een warme persoonlijkheid, een echte verbindende burgervader. Sinds 2008 is hij burgemeester van Hattem, daarvoor was hij 4 jaar wethouder in Zwartewaterland. Voorafgaand aan zijn werk in het lokale bestuur was Wiggers achtereenvolgens werkzaam als hoofd Politiek Bestuur van het CDA partijbureau in Den Haag en als teamleider Openbaar Bestuur bij de provincie Overijssel in Zwolle. Wiggers is goed bekend met het bestuurlijk netwerk van Overijssel. Hij kent de regio Zwolle goed en brengt stevige ervaring met Openbare orde en veiligheid mee, is al een tijd waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland.

Waarnemend burgemeester

In Hardenberg ontstaat een burgemeestersvacature door het vertrek van burgemeester Peter Snijders.Hij is per 16 september benoemd als burgemeester van Zwolle. Om de continuïteit van bestuur tewaarborgen heeft de Commissaris van de Koning besloten een waarnemend burgemeester aan testellen voor de periode dat de burgemeesterspost vacant is. Dit is naar verwachting tot de zomer 2020. Dit besluit is in goed overleg met vertegenwoordigers van de gemeenteraadsfracties en het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg tot stand gekomen. Dit najaar start de gemeente de procedure om tot een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester te komen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.