10 april 2018

Martijn Breukelman kandidaat wethouder

Het CDA Hardenberg schuift lijsttrekker Martijn Breukelman (27) naar voren als kandidaat wethouder voor het nieuw te vormen college.

Dat maakte Gerrit van den Berg gisteravond namens de fractie bekend tijdens de ledenvergadering van de afdeling. Breukelman is sinds 2010 lid van de gemeenteraad en vervult sinds 2015 de rol van fractievoorzitter van de christendemocraten. In de gemeente Hardenberg heeft hij o.a. ervaring opgedaan als voorzitter van het presidium, vicevoorzitter van de raad en bijvoorbeeld als voorzitter van de vertrouwenscommissie over de benoeming van de burgemeester. "De CDA-fractie draagt hem nu, mede op basis van advies van de selectiecommissie en bestuur, unaniem voor als kandidaat wethouder", aldus van den Berg.

In Hardenberg wordt momenteel onder leiding van informateur Jeroen Goudt gewerkt aan de vorming van een nieuw coalitieakkoord en college. Breukelman: ‘’Het is zaak om te werken aan een gedegen en gedragen  coalitieakkoord voor de komende raadsperiode. Zaken als mobiliteit, armoede, duurzaamheid en economie zijn daarin belangrijke thema’s die praktisch vorm krijgen in bijvoorbeeld verbrede N-wegen, de energietransitie en de discussie rondom zondagsopenstelling.

Het nieuwe college moet een team zijn dat in constructieve sfeer met deze zaken aan de slag gaat’’, aldus de huidig fractievoorzitter. Indien Breukelman doorschuift naar de positie van wethouder neemt vicevoorzitter Rick Brink zijn taken waar, tot het moment waarop een nieuwe fractievoorzitter is gekozen. Dinsdagochtend 10 april komt informateur Goudt met zijn eerste bevindingen nadat er openbaar debat heeft plaatsgevonden op 3 april jl. en alle partijen met de informateur in gesprek zijn geweest.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.