28 februari 2020

Meerjarenprogramma Duurzaamheid Hardenberg

Op 25 februari werd in de gemeenteraad van Hardenberg het meerjarenprogramma duurzaamheid besproken. We kiezen hierin voor een duidelijke richting van het beleid en hebben in deze vergadering dan ook meerdere vragen gesteld aan de wethouder.

Dit was op hoofdlijnen onze inbreng op dit onderwerp:

Duurzaamheid is mooi! Helaas is het samen werken aan een gezamenlijk doel niet altijd gemakkelijk. Dit onderwerp houdt zoals vaker de gemoederen terecht bezig en als één ding duidelijk is, is dat je belangrijke stappen zorgvúldig en sámen moet zetten. Wij zouden hierbij onder andere ook graag zien dat er meer lokale energieprojecten kunnen worden gestart.

U geeft in het stuk aan dat de gemeente selectief te werk moet gaan in haar aanpak en niet alles (tegelijkertijd) op kan pakken. Heeft dat impact op de wijze waarop we onze doelen kunnen gaan realiseren en heeft het bijvoorbeeld ook impact waarop we besluiten zorgvuldig en samen met onze inwoners nemen? We hameren bijvoorbeeld vaak op communicatie. Waar ligt onze prioriteit richting 2050?

Zoals de infrastructuur en de gemeente haar grenzen in capaciteit kennen, geldt dat zeker ook voor onze inwoners. Waar we hen vragen zitting te nemen in bewonersgroepen of adviesgroepen vragen we niet alleen om tijd, maar ook om verantwoordelijkheid te nemen voor hun directe leefomgeving en om keuzes te maken die niet alleen hunzelf maar ook buren en kennissen aangaan. Hoe kunnen we als raad monitoren hoe het proces in deze groepen verloopt? Specifiek: Hoe vindt verslaglegging plaats en is deze informatie voor iedere betrokkene toegankelijk?

We doen het samen met inwoners en ondernemers. Ik lees in het stuk “Het Energieloket helpt inwoners bij het verduurzamen van hun woning.”. Kunt u aangeven op welke manier dat gebeurt? We waarderen de online peilingen, praatpaalsessies en de Pub Quiz die gebruikt zijn om inwoners te betrekken. Maar dan mist nog een stap, wellicht wel de belangrijkste. Wat als ik als inwoner iets wil doen. Waar begin ik? Wat kan er allemaal en wat kost het? Wie helpt me dan? Is dat de gemeente of moet ik me als inwoner melden bij een bedrijf? Hoe gaat u inwoners ontzorgen en helpen? 

We zijn blij met de verwijzing naar innovatie. Als innovatie ergens een belangrijk verschil kan gaan maken is het op dit gebied, daar hebben we al vaker op gewezen. En we zien ook dat er zaken snel veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de pelletkachel. Waar in 2019 nog een subsidie verstrekt werd voor de aanschaf ervan, is er nu een overgangsregeling voor particulieren en is deze subsidie voor zakelijke gebruikers afgeschaft. Kunt u bevestigen dat we met het voorliggende voorstel slechts een richting kiezen en geen keuze maken voor specifieke projecten?

Terug naar de wind en de stelling dat we het samen moeten doen. We hebben informatie gekregen over de windmolenplannen in Duitsland en aan Nederlandse kant in Kloosterhaar. We waren als fractie onder andere aanwezig op een bijeenkomst in Itterbeck. Vindt u niet dat we de lasten van windprojecten voor een TE groot deel in het gebied Kloosterhaar en Bergentheim neerleggen en op deze manier heel Hardenberg Zuid insluiten? En aansluitend op de schriftelijke vragen die we eerder stelden: Vindt u dat in de huidige aanpak de lusten en lasten eerlijk verdeeld zijn tussen energiereuzen, windboeren en omwonenden? Vragen we offers van inwoners of hoeven inwoners zich geen zorgen te maken? Dubbele overlast, dubbele compensatie?

U weet dat we als CDA zuinig willen zijn op onze landbouwgronden en op onze natuur. In dat kader hebben we aansluitend een vraag over de Engbertsdijksvenen, wethouder Breukelman had het er in de raadsvergadering van zojuist al over. Engbertsdijksvenen is een prachtig gebied met onder andere kraanvogels. Enerzijds maken we regels om deze dieren te beschermen, aan de andere kant houden we daar zelf geen rekening mee, door aan alle kanten windmolens neer te zetten. Kunt u daar eens op reflecteren?

Positief als we zijn, voorzitter, geloven we ook dat dit onderwerp kansen biedt. Voor inwoners en voor bedrijven. Kansen om minder afhankelijk te worden van de energierekening, die voor menig inwoner een behoorlijke hap uit het besteedbaar inkomen neemt. Maar om deze kansen te kunnen pakken zijn middelen nodig die niet in elk huishouden of bij elk bedrijf beschikbaar zijn. Hoe zorgen we er voor dat iedereen die dat wil een kans krijgt? Ziet u een rol voor de gemeente weggelegd om bijvoorbeeld inkoopcombinaties te faciliteren? Specifiek denken we hierbij aan het voorbeeld van de kleine windmolen. En als ik daar verder op inzoom: Hoe kijkt u naar mogelijkheden om deze ook buiten het bestaande bouwblok te plaatsen?

Afsluitend: Waar staan we en gaan we de doelstellingen halen?

Tot zover onze inbreng. U kunt de hele vergadering hier terugkijken [Oriënterende ronde]. Op dinsdag 10 maart vindt besluitvorming plaats op dit onderwerp. U kunt de agenda en nadere informatie over deze vergadering hier terugvinden.

We hebben voorafgaand aan de vergadering en ook daarna gesproken met de insprekers in deze vergadering. Daarin hebben we onder andere besproken wat de zorgen zijn rondom de berichten over mogelijke windmolens in Duitsland en aan de Nederlandse kant van de grens. 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.

Onze woordvoerder is:
Arjen Roelofs
arjen.roelofs@hardenberg.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.