03 juli 2017

Meld je held!

Het was vorig jaar september, dat ik namens de CDA Hardenberg fractie een initiatiefvoorstel indiende in de gemeenteraad van Hardenberg voor de invoering van een jeugdlintje.

In Hardenberg werken wij al geruime tijd met de slogan: “De kracht van gewoon doen”. Deze slogan slaat grotendeels op onze inwoners…… want die doen het gewoon! Het is dan ook niet voor niets dat we sinds een aantal jaren de gewoon doener aanwijzen! Een prijs die gaat naar een inwoner die een bijzondere prestatie heeft geleverd.

Vanuit mijn rol als gemeenteraadslid kom ik regelmatig in contact met jongeren en jongerenwerkers. Zij gaven aan dat er ook veel jongeren zijn, die goede dingen doen voor een ander, zonder dat zij daar (direct) iets voor terug krijgen. Zij zetten hun talenten in voor de buurt, wijk, kerk of (sport) vereniging. Om dit te stimuleren hebben we onderzocht of het mogelijk en zinvol zou zijn om een jeugdlintje in te voeren in onze gemeente Hardenberg.

Na veel gesprekken, schrijfwerk en overleg is het voorstel uiteindelijk in oktober 2016 behandeld in de gemeenteraad en met brede steun aangenomen.

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om het jeugdlintje vorm te geven en onlangs zijn de plannen gepresenteerd. Onder het motto: “Meld je held” kan iedereen een lokale held aanwijzen tot een leeftijd van achttien jaar die vervolgens voorgedragen kan worden voor een jeugdlintje. Het is uiteindelijke een onafhankelijk jury die zal bepalen wie er een jeugdlintje gaat krijgen. Er worden maximaal vijf jeugdlintjes uitgereikt en dit jaar doen we dat op 20 november, dit is de internationale dag voor de rechten van het kind.

Ken jij iemand die in aanmerking zou kunnen komen voor het Hardenbergse jeugdlintje? Meld hem of haar dan nu aan via deze link!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.