11 februari 2020

Motie vreemd over MFA De Krim

In de raadsvergadering van 11 februari is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend met betrekking tot het te bouwen MFA in de Krim.

Hiermee draagt de raad het college op:

1 Om voor MFA De Krim financiële ruimte te zoeken en hierbij ook de provincie te betrekken;
2 De resultaten van deze inspanningen zo mogelijk voor 1 maart 2020 terug te koppelen aan de raad.

Lees hier de volledige motie: [motie MFA de Krim]

Deze motie is opgesteld door Gerrit van den Berg en mede ingediend door alle fracties in de raad. Argumenten voor deze motie zijn onder andere dat de indieners van mening zijn dat:

  • MFA De Krim een belangrijke ontmoetingsplek is voor inwoners van De Krim en daardoor in grote mate bijdraagt aan de leefbaarheid in De Krim;
  • De hoge (meer)kosten van het MFA mede veroorzaakt worden door de duurzaam gekozen oplossing voor een MFA;
  • Het niet verstrekken van een extra financiële bijdrage geen optie is omdat dit fataal zou zijn voor het draagvlak en daarmee de realisatie van het MFA in De Krim. Het risico dat vrijwilligers en participanten zich gaan terugtrekken is te groot;
  • Investeringen in dorpshuizen en MFA’s per definitie maatwerk is gelet op de bijzondere omstandigheden van elke situatie;
  • Naast de gemeenschap van De Krim niet alleen de gemeente Hardenberg financieel zou moeten bijdragen aan de realisatie van een nieuwe MFA maar ook de provincie Overijssel met de visie “het versterken van sociale kwaliteit en krachtige kernen” hierin een rol zou kunnen en moeten spelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.