27 november 2023

Onderzoek naar wonen-met-zorgvoorziening in wijk Bransveen Dedemsvaart

Het CDA Hardenberg is blij met de toezegging van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) dat het laat onderzoeken of er zogenoemde wonen-met-zorgvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden in de Dedemsvaarste wijk Bransveen. De ontwikkeling van fase 1 en 2 is bijna afgerond. De exacte invulling van de overgebleven kavel aan de Mittendorfwerf is nog niet vastgesteld. Het college van B&W stelde voor om deze kavel in te richten met een appartementencomplex voor sociale huur voor jongeren in de leeftijd t/m 28 jaar. Hoewel het CDA een voorstander is van bouwen voor jongeren, stond de optie van de bouw van een woon-zorgcentrum als huisvesting voor kinderen in een kwetsbare situatie ook nog open. Verschillende ouders met kinderen die hier zouden kunnen wonen dachten daarover nog in gesprek te zijn met de gemeente.

Het CDA Hardenberg heeft zich hard gemaakt om dit soort woon-zorgwoningen voor kinderen te bouwen in Dedemsvaart, verder te laten onderzoeken. Het plan van het college van B&W om sociale huurappartementen voor jongeren te bouwen, kwam min of meer uit de lucht vallen. Uit beantwoording van vragen blijkt dat in de gemeente Hardenberg de laatste vijf jaar geen woningen voor specifiek jongeren gebouwd zijn. Het CDA had graag gezien dat dit gefaseerd en weloverwogen gebeurt en al in een vroeg stadium van een ontwikkeltraject wordt meegenomen, want dat komt de leefbaarheid ten goede. En niet, zoals nu, ineens 26 sociale huurappartementen toevoegen in een bestaande wijk. De ontstane onrust bij huidige bewoners van de wijk is dan ook niet heel gek.

Het voorstel van het CDA, onderzoek de mogelijkheid voor wonen-met-zorgvoorzieningen, wordt raadsbreed gedragen. Daar is de fractie van het CDA blij mee. “Het gaat erom dat we een gezamenlijke doelstelling voor ogen hebben”, zegt CDA-raadslid Heidi Mensink. “Belangrijk is om het college de opdracht mee te geven verder in gesprek te gaan met Vechtdal Wonen én met initiatiefnemers van het wonen-met-zorg-voorziening. Met als doel: concreet te inventariseren of er een gezamenlijke ontwikkeling kan komen. Hiermee geven wij gehoor aan de insprekers. Een aandachtpunt is ook: het bieden van voldoende ruimte in relatie tot direct aanwonende buren en de naastgelegen speeltuin”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.