30 november 2019

Rick Brink verlaat gemeenteraad Hardenberg

Rick Brink neemt 17 december, tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar, afscheid van de gemeenteraad van Hardenberg.

Brink kan zijn werk als raadslid niet meer combineren met zijn nieuwe baan. Hij werd in juni van dit jaar tijdens een live televisieshow van KRO-NCRV gekozen als de allereerste Minister van Gehandicaptenzaken voor Nederland. Sinds die tijd gebeuren er in zijn leven hele bijzondere dingen en werkt hij hard om ons land mooier te maken voor de 2.000.000 mensen die moeten leven met een beperking.

Dit slokt dusdanig veel tijd op dat Rick heeft besloten om te stoppen met zijn werkzaamheden als raadslid voor het CDA in de gemeente Hardenberg. Rick werd tijdens de verkiezingen van 2014 gekozen in de gemeenteraad van Hardenberg. Hij behaalde verschillende successen. Zo werd tijdens zijn eerste raadsperiode unaniem besloten om op basis van zijn initiatiefvoorstel een jeugdlintje in te voeren: “Als raadslid vond ik dat we destijds vaak over jongeren spraken in relatie tot bijvoorbeeld vandalisme terwijl jongeren ook veel goede dingen doen voor onze samenleving, daarom besloot ik een initiatiefvoorstel te schrijven, juist om het goede gedrag bij de jeugd te benadrukken.” Daarnaast had Rick een mooi aandeel in het feit dat Hardenberg in 2018 werd uitgeroepen tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland: “Het was een mooi proces, waarbij we met heel veel mensen, waaronder ervaringsdeskundigen, andere raadsleden en het toenmalige college hard hebben samengewerkt om deze titel te behalen”.

In 2018 werd Rick opnieuw gekozen en werd hij fractievoorzitter. “Ik vond het een ontzettende eer om onderdeel te mogen zijn van het gemeentebestuur van onze mooie gemeente Hardenberg en ik wil iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. Nu ik een aantal maanden Minister van Gehandicaptenzaken ben, heb ik ontdekt dat niet alleen het fractievoorzitterschap, maar ook het raadslidmaatschap lastig te combineren is met een baan die zich voornamelijk afspeelt in het westen van het land. Ik ben ervan overtuigd dat de fractie ook zonder mij heel veel toekomst heeft en ik ben blij met Piet-Cees van der Wel als nieuwe fractievoorzitter”.

Van der Wel betreurt het vertrek van Rick. “We zijn Rick enorm veel dank verschuldigd. We gaan hem in de fractie echt ongelooflijk missen. Maar we zijn ook enorm trots hoe Rick in zijn nieuwe rol ook de gemeente Hardenberg op de kaart zet”.

De opvolger van Rick wordt Patrick Rossen uit Lutten. “Het is natuurlijk moeilijk om Rick op te volgen, maar wij denken met Patrick daarvoor de juiste kandidaat te hebben. Hij heeft op vele terreinen ervaring die we in onze fractie als welkome versterking zien”, aldus fractievoorzitter van der Wel. De gemeenteraad van Hardenberg neemt op dinsdag 17 december afscheid van Brink. Dat is de laatste  raadsvergadering van het huidige kalenderjaar 2019. Zijn opvolger Patrick Rossen zal in 2020 geïnstalleerd worden.

Voor meer informatie en/of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met:
CDA Hardenberg
Piet-Cees van der Wel (Fractievoorzitter CDA Hardenberg)
Paasberg 28
7772 DH  Hardenberg
06 155 666 89

[email protected]

Contact met de minister van gehandicaptenzaken

Als u contact wilt opnemen met Rick Brink in zijn rol als minister van gehandicaptenzaken, kijkt u dan hier: https://www.kro-ncrv.nl/ministervangehandicaptenzaken-aanvragen. Heeft u een verzoek voor een interview, neem dan contact op met de woordvoerder van Rick bij KRO-NCRV Matthijs de Bruijn: [email protected]. Geef ook hierbij aan op welke termijn u Rick wilt spreken, wat het onderwerp is en voor welk medium het is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.