07 september 2023

Uitnodiging ALV woensdag 13 september

Op woensdag 13 september organiseert het CDA Hardenberg haar Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur nodigt alle leden, maar ook niet-leden, uit om aanwezig te zijn bij deze vergadering.

  • Datum: Woensdag 13 september
  • Tijdstip: Vanaf 20.00 uur
  • Locatie: Zaal Mulder, Hardenberg

Op de agenda, naast het bespreken van ingekomen stukken en de notulen van de vorige ALV (7 juni j.l.), het concept verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen en de bestuurssamenstelling. Na de pauze is het woord aan CDA wethouder Breukelman en onze lokale fractievoorzitter Soeten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.