23 februari 2022

Verkiezingsprogramma CDA Hardenberg: Gewoon lokaal, mensen centraal!

Het CDA Hardenberg heeft het verkiezingsprogramma "Gewoon lokaal, mensen centraal" gepresenteerd. In Bergentheim werden de eerste exemplaren uitgereikt aan Plaatselijk Belang en aan de vrijwilligers van dorpshuis "Veur Mekaar".

Dat is namelijk waar het CDA Hardenberg voor staat. Wij komen op voor lokale belangen en zetten onze inwoners daarbij centraal. Het CDA heeft kandidaten uit alle windstreken van de gemeente. Dit is belangrijk omdat het gemeentebestuur moet weten wat er speelt in jouw kern of dorp. Het CDA heeft bij het opstellen van dit programma dan ook input opgehaald bij alle plaatselijk belangen in de gemeente. Ook hebben wij tijdens een schitterende wandeling over de Engbertsdijksvenen gesproken met mensen uit de zorg, met boeren, mensen uit het onderwijs, de bouwsector, ondernemers, makelaars etc. Wij baseren ons programma op de uitgangspunten van het CDA en de kennis van al deze mensen.

In de afgelopen raadsperiode was het CDA de grootste partij. Vrijwel al onze verkiezingsbeloftes hebben we waar kunnen maken. Zo werden er meer dan 1000 woningen gebouwd, verspreid over de kernen van de gemeente. Daarnaast zijn bedrijfsterreinen uitgebreid en is er nog nauwelijks sprake van werkloosheid in onze gemeente. Wij hebben stappen gezet met onze wijkteams, ondersteunden maatregelen tegen eenzaamheid en hebben duurzaamheidsdoelstellingen gehaald. Er is fors geïnvesteerd in nieuwe scholen en in sport. We hebben daarbij nadrukkelijk oog voor de kleinere kernen.

Maar de gemeente is nooit af en dus blikken we nu vooruit. In dit programma leest u onze plannen voor de volgende vier jaar. Wat ons betreft komt er meer budget voor initiatieven in kleinere kernen en dorpen. De centrumplannen van Dedemsvaart en Hardenberg moeten worden vernieuwd. Centra in kleinere kernen verdienen een lokaal budget. Wij willen 400 woningen per jaar bouwen met name voor jongeren en starters. We willen een spoorlijn van Groningen via Hardenberg naar Zwolle en Twente. Agrariërs krijgen in Hardenberg de ruimte die ze verdienen en dus willen we niet meer zonnevelden op landbouwgrond. We blijven investeren in wegen, scholen en sportaccommodaties. Ook mogen de buitenbaden van ons in de winter open zijn. Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat u in dit programma aantreft. En dit alles wil het CDA bereiken zonder belastingverhoging!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.