Heidi Mensink (48)

Staat op de lokale CDA lijst omdat
Het CDA kijkt en luistert naar hetgeen lokaal nodig is. Daarbij nodigt het CDA inwoners en organisaties uit om initiatief en ondernemerschap te tonen en met duurzame oplossingen te komen. Om solidair met elkaar te zijn en gezamenlijk onze dorpen, kernen en stad toekomstbestendig te houden. Het lokale CDA kiest voor kwaliteit, wil mensen perspectief bieden en steunen waar nodig. Zonder direct taken over te nemen. Dat spreekt mij aan. 

Hier wil ik me vooral voor inzetten in de gemeente Hardenberg
Woningbouw, passend bij de wensen van met name voor jonge mensen en gezinnen.
Toekomstperspectief voor ondernemers, waaronder ook de agrarische sector.
Toegankelijkheid van welzijns-, zorg- cultuur- en onderwijsvoorzieningen voor iedereen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen hoop ik dat je op mij stemt omdat
Ik het belangrijk vind dat inwoners invloed hebben op keuzes die de overheid maakt.  

Dit wil ik verder nog kwijt
Samen sterk voor onze gemeente waar het goed wonen, werken en leven is!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.