Sonja Baljeu

consulent opleiding & ontwikkeling Overijssel NO & Salland

In onze vorige woonplaats zat ik vier jaar in de Gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Dat was een mooie en leerzame ervaring. Na onze verhuizing naar het Oosten van het land wilde ik mij daarom weer graag inzetten voor het CDA.

Medezeggenschap loopt als een rode draad door mijn arbeidzame leven. Van leerlingenraad, ondernemingsraad, vakbond, lokale politiek en cliëntenraad heb ik altijd graag een steentje willen bijdragen in een gezamenlijk gedragen resultaat. Altijd met de intentie om er samen uit te komen en om er samen iets moois van te maken.
Ook anderen wil ik graag ondersteunen in dit proces. Vandaar dat ik mij in mijn nieuwe woonomgeving heb aangemeld voor de functie van consulent training en ontwikkeling van het CDA. Dat past ook goed bij mijn dagelijks werk. Als adviseur medezeggenschap werk ik bij een grote zorgorganisatie in de omgeving van Zwolle en ondersteun ik daarnaast een aantal cliëntenraden in hun medezeggenschapsproces.

E: [email protected]
T: 06-20961454

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.