Zorg voor elkaar!

Ouderenzorg

Ouderen worden steeds ouder. Zij blijven langer zelfstandig wonen en er ontstaan tal van alternatieve woonvormen. De ouder wordende mens is een andere dan tien jaar geleden. Zelfstandigheid en meedoen in de maatschappij is het nieuwe oud zijn.

In onze samenleving spelen ouderen een onmisbare rol. Ze springen bij als oppas voor de kleinkinderen, als vrijwilliger of als mantelzorger voor hun partner of iemand in de buurt. Op hun beurt mogen onze ouderen altijd rekenen op de zorg van ons allemaal. Helaas kunnen niet alle ouderen actief meedoen. Voor deze groep is het voorkomen en verminderen van eenzaamheid essentieel.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

 • Faciliteren van en reageren op veranderingen in de ouderenzorg door het gebruik van nieuwe technologieën;
 • Zorg en wonen combineren; maak zorg toegankelijk en ga eenzaamheid tegen;
 • Zinnige zorg, waarbij de zorg passend is en het belang van de oudere voorop staat;
 • Ouderenzorg dichtbij, bijvoorbeeld in multifunctionele centra;
 • Verbinden van ouderen met kinderopvang en onderwijs, om onderling contact te versterken;
 • Iedereen die zorg nodig heeft krijgt die zorg;
 • Voorkomen en tegengaan van eenzaamheid.

Blue Zone

Op verschillende plekken in de wereld leven ouderen langer en gelukkiger dan gemiddeld; deze plekken worden Blue Zones genoemd. Ouderen leven daar niet alleen langer, ze blijven gezonder, zijn minder hulpbehoevend en gebruiken minder medicatie. Wij willen dat de mogelijkheden om van onze gemeente een Blue Zone te maken worden onderzocht. Voor het creëren van een Blue Zone zijn verschillende factoren noodzakelijk zoals voldoende beweging, gezond voedingspatroon, voldoende ontspanning, sociale (familie)contacten en zingeving.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

 • Onderzoek naar de mogelijkheden van een Blue Zone in onze gemeente.

Mantelzorg

Mantelzorg is geen keuze. Het overkomt je. Iemand van wie je houdt wordt ziek en daar zorg je voor. Dat doen maar liefst 3,5 miljoen mensen in Nederland, waarvan driekwart dit dagelijks, langdurig en intensief doet. Zij verdienen goede ondersteuning!

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

 • Ondersteuning voor mantelzorgers bieden door een mantelzorgcoördinator in de gemeente aan te stellen;
 • Voldoende vormen van dagopvang en respijtzorg;
 • Aandacht voor de jonge mantelzorger.

WMO

Inwoners van Súdwest-Fryslân met een hulpvraag willen dichtbij geholpen en gehoord worden. Hiervoor is maatwerk nodig. Dit kan door in te zetten op de regio en lokale omgeving waar alles voor handen zou moeten zijn wat mensen nodig hebben. Een goed faciliterende gemeente is hiervoor essentieel.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

 • Faciliteren in de regio en lokale omgeving door maatwerk te garanderen;
 • Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt die zorg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.