10 maart 2023

Eemnesser thema's in Provinciale staten

In de Rotonde van 10 maart leest u hoe politieke partijen denken over drie thema’s in Eemnes. Helaas stond de visie van het CDA daar niet tussen, maar die is er natuurlijk wel:

Windmolens

Windmolens zijn een goede aanvulling op zonne-energie, maar wij dringen gemeenten geen windmolens op, dus ook Eemnes niet. Gemeentes maken hun eigen keuzes voor de energietransitie. Wij zien graag meer lokaal eigenaarschap bij wind en zonne-energieprojecten zodat met de opbrengsten lokale sociale en maatschappelijke voorzieningen kunnen worden ondersteund.

Leefbaarheid van boeren

Wij willen dat boerenbedrijven en natuur vitaal en toekomstbestendig blijven. In onze ogen kan dat alleen in goed overleg met boeren, boerenorganisaties en natuurbeheerders. We willen een gebiedsgerichte aanpak, waarbij mensen en hun leefomgeving centraal staan. De kennis en kunde van de boeren is belangrijk om tot een gedragen, gebiedsgerichte aanpak te komen. 

Woningbouw

Omwille van vitaliteit willen wij dat ieder dorp de mogelijkheid krijgt voor kleinschalige groei. Op deze manier blijft er draagvlak voor voorzieningen en kunnen jonge mensen in hun dorp blijven wonen. Bovendien is woningbouw hard nodig. Minimaal de helft van de nieuwbouwwoningen moet betaalbaar zijn, minimaal 30% bestaat uit sociale huur. We  willen duurzame kwaliteitswoningen bouwen en een klimaatadaptieve inrichting van de leefomgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.