Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2022 gepubliceerd

20 december 2021

Een goed klimaat om in leven, wonen en werken. De afdeling CDA Nieuwegein heeft haar programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2021 gepubliceerd. Jan Kuiper, wethouder voor het CDA in Nieuwegein zegt er het volgende over:
“Hoe kijk jij nou naar het CDA?”, vragen mensen in de stad mij. Een terechte vraag. De hele politiek lijkt de weg kwijt te zijn en is nog nooit zo versnipperd geweest. Het CDA heeft een lastige tijd achter de rug en is zich aan het herpakken. Dat is fijn en nodig. Ik zou in ieder geval niet zonder het CDA kunnen en willen. Omdat het CDA het midden bewaakt. Vanuit onze traditie zijn we wars van polariseren. We willen mensen en thema’s aan elkaar verbinden en een constructieve bijdrage leveren aan een gezonde en sociale samenleving.We willen duurzame oplossingen voor issues die nu spelenmaar ook in de (nabije) toekomst. We willen besluiten nemen waarbij het algemeen belang centraal staat. We willen dat Nieuwegein groeit en bloeit"

Wat dat betekent voor Nieuwegein, vertellen we in dit verkiezingsprogramma.

CDA-raadslid Horst teleurgesteld over uitblijven veiliger tramoverwegen

17 januari 2022

Op donderdagavond 13 januari heeft CDA-raadslid Gerben Horst opnieuw vragen gesteld over de veiligheid van de tramoverwegen in Nieuwegein. Deze keer naar aanleiding van de aanrijding op de kruising Richterslaan op 4 januari en de publiciteit daarover erna. De antwoorden maken volgens Horst duidelijk dat er voorlopig nog geen zicht is op concrete maatregelen die de tramoverwegen veiliger maken. Hij vindt dit teleurstellend.

Geen structurele verbeteringen

Bij de recente aanrijding op de tramoverweg Richterslaan was gelukkig alleen sprake van materiële schade. ‘Ik vrees dat dit helaas niet de laatste aanrijding op een tramoverweg zal zijn dit jaar’, aldus CDA-raadslid Horst. Al vanaf 2015 vraagt hij regelmatig aandacht voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de Nieuwegeinse tramoverwegen. Concreet pleit hij voor het aanbrengen van spoorbomen op de tramoverwegen net als in IJsselstein. Maar ondanks herhaalde oproepen aan de gemeente en de provincie hiertoe, zijn er nog geen structurele verbeteringen op de tramoverwegen aangebracht. Na de reeks aanrijdingen en grote schade vorig jaar rijden de trams op de Nieuwegeinse overwegen op halve snelheid. Zo moet het risico op ontsporing van de tram en grote schade daardoor worden verminderd. Horst vindt dit echter dat dit geen permanente oplossing kan zijn: ‘Langzamer rijden vertraagt de reistijd en doet afbreuk aan een snelle OV-verbinding met Utrecht CS en IJsselstein. Dat is niet in het belang van Nieuwegein.

Teleurstellend

Uit de beantwoording van de mondelinge vragen afgelopen donderdagavond door wethouder Eggengoor, werd het duidelijk dat de provincie in het voorjaar met een afwegingskader komt voor de veiligheid van de tramoverwegen. Volgens de wethouder is dat afwegingskader nodig om te bepalen wat gemeente en provincie gaan doen om de veiligheid op de Nieuwegeinse tramoverwegen te verbeteren. Eerder heeft de gemeente laten weten dat op basis van de geconstateerde afwijkingen een programma wordt opgesteld om optimalisaties aan de tramoverwegen te realiseren. CDA-er Horst leidt daaruit af dat gemeente en provincie voorlopig nog geen concrete maatregelen treffen om de tramoverwegen veiliger te maken. ‘Ik vind dat teleurstellend. Dat afwegingskader hadden ze al veel eerder kunnen opstellen. En dan hadden we nu al op verschillende tramoverwegen verbeteringen in de verkeersveiligheid kunnen hebben. Ik bespeur weinig gevoel voor urgentie bij gemeente en provincie. Blijkbaar moeten er eerst nog meer aanrijdingen plaatsvinden en blijft het risico op meer slachtoffers voorlopig onverminderd bestaan’, aldus Horst.

Schade

CDA-raadslid Horst heeft de wethouder gevraagd om uit te zoeken hoeveel schade de aanrijdingen op tramoverwegen in Nieuwegein de afgelopen jaren hebben opgeleverd. ‘Uit recent onderzoek is gebleken dat de aanrijdingen met forse schade op tramoverwegen in 2021 in Utrecht en Nieuwegein circa 5 miljoen euro schade hebben veroorzaakt. Die publieke middelen had het CDA liever besteed aan de verbetering van de veiligheid van de tramoverwegen, zoals spoorbomen’, aldus Horst. Wethouder Eggengoor zei toe dit uit te laten zoeken, hoewel ze niet kon garanderen dat die informatie uit de afgelopen jaren bekend is.

Blijf zelf opletten

Ten slotte doet Horst nog een oproep aan de Nieuwegeinse inwoners: ‘Los van wat de gemeente en provincie wel of niet doen aan de veiligheid van de tramoverwegen, blijft het nodig om zelf goed op te letten in het verkeer. Dus niet achter het stuur prutsen met je telefoon of iets anders. Helaas hebben we de afgelopen jaren gezien dat een ongeval vaak door onoplettendheid gebeurt!

 

Lijst CDA in Nieuwegein gepubliceerd

                                                                                               Foto: de CDA Top 8 bij de Museumwerf in Nieuwegein

4 december 2021
Het bestuur van de CDA-afdeling in Nieuwegein heeft vandaag haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bekendgemaakt. Het CDA-bestuur is trots op de gehele lijst met veel diversiteit en een mooie mix van mannen en vrouwen. Bijzonder verheugd is voorzitter Harry Eleveld over de diversiteit, “We zijn erin geslaagd om zowel jong en oud, vrouw en man van verschillende afkomst en religies te presenteren voor de toekomstige raad!”. Op de plaatsen 1 tot 10 staan onder andere de huidige wethouder Jan Kuiper en oud-wethouder Helen Adriani. Ook prominent op de lijst staat de huidige CDA-fractie met Gerben Horst, Rija van der Sluiszen en Mart Hack. “Het CDA biedt daarmee maximale continuïteit. Met ervaren en nieuwe mensen zullen wij de belangrijke issues blijven aanpakken, met de accenten op leef- baarheid, samenhorigheid, het klimaat en veiligheid” aldus Eleveld.
Eerder al werd bekendgemaakt dat Jan Kuiper unaniem gekozen is als lijsttrekker. Jan Kuiper is volgens het CDA haar beste kandidaat, die als wethouder keihard werkt aan een gezonde samenleving voor iedereen.

De CDA kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.
1.   Jan Kuiper
2.   Helen Adriani
3.   Gerben Horst
4.   Sevim Aksakal
5.   Rija van der Sluiszen
6.   Berend Lensen
7.   Mart Hack
8.   Celina Vorm
9.   Hans de Munnik
10. Leon Hijdra
11. Hans Schenk
12. Nel Kraaimaat
13. Fred Koops
14. Wim Metaal
15. Bert Baars
16. Nico Engel
17. Jenny Koops
18. Marcel van der Gouw
19. Ankie Regouw
20. Albert Zuring
21. Frédérique van Dort
22. Cobie Wempe

                  

In memoriam - Willem Wijntjes

Wij zijn verslagen en verdrietig door het overlijden van onze aimabele partijgenoot Willem Wijntjes.

Hij was tussen 1990 en 2014 een zeer gewaardeerd gemeenteraadslid voor het CDA in Nieuwegein met kennis van zaken rondom financiën en mobiliteit. Sinds vorig jaar maart was hij opnieuw lid van de Provinciale Staten en bovendien penningmeester van ons afdelingsbestuur sinds 2016.

Wij wensen zijn vrouw, familie en vrienden veel sterkte en kracht toe in de komende tijd.

Namens bestuur, fractie, wethouder en andere leden van CDA-afdeling Nieuwegein

 

 

 

 

 

Wil je graag meedenken over de toekomst van Nieuwegein?

CDA krijgt toezegging onderhoud zebrapaden

22 mei 2021

Tijdens de rondvraag op de Avond van de Raad op 20 mei jl. heeft CDA-raadslid Rija van der Sluiszen vragen gesteld over de slechte staat van onderhoud van Nieuwegeinse zebrapaden. Wethouder Schouten gaf aan dat dit bij de gemeente bekend is en dat deze zebrapaden na de zomer worden aangepakt. Het zebrapad bij de kruising Hildo Kropstraat - Sluyterslaan wordt al in juni aangepakt.

Signalen van inwoners

Het CDA had signalen van inwoners gekregen dat diverse zebrapaden in Nieuwegein er slecht bij liggen. Dit naar aanleiding van de publiciteit rond de regenboogzebrapaden rond City. CDA-raadslid Rija van der Sluiszen: ‘Vooral het zebrapad bij de kruising Hildo Kropstraat - Sluyterslaan was ons ook zelf opgevallen. Automobilisten kunnen hier niet goed meer zien dat het een zebrapad is. Ook is in één richting het zebrapad bord niet goed zichtbaar, doordat het achter het einde zone 30-bord zit. Dit komt de veiligheid niet ten goede.'

Onderhoud na zomer

Van der Sluiszen vroeg aan wethouder Schouten of het college bekend is met het slechte onderhoud van een deel van de zebrapaden in Nieuwegein, zoals die op de Hildo Kropstraat. En of er bekend is om welke zebrapaden het gaat. Als dit bij het college bekend is, wilde Van der Sluiszen weten wat het college aan dit probleem gaat doen en welke termijn. Wethouder Schouten antwoordde dat het probleem bekend is en ook om welke zebrapaden het gaat. Al in 2019 was uit onderzoek naar voren gekomen dat 10% van de Nieuwegeinse zebrapaden in zo slechte staat zijn dat ze onderhoud nodig hebben. Dat onderhoud worden in augustus of september dit jaar uitgevoerd. Voor het zebrapad op de Hildo Kropstraat wordt het onderhoud naar voren gehaald naar medio juni. Daarbij wordt ook de zichtbaarheid van het zebrapad bord opgelost. ‘Ik ben blij dat de gemeente de zebrapaden in slechte staat gaat aanpakken. Vooral dat het opknappen van het zebrapad op de Hildo Kropstraat naar voren wordt gehaald is hard nodig. Het CDA zal dit in de gaten blijven houden, want dit is belangrijk voor de veiligheid van voetgangers’, aldus CDA-raadslid Rija van der Sluiszen.

Art & Illustration

CDA stelt weer vragen over veiligheid tramoverwegen

27 april 2021

Op zaterdag 17 april werd Nieuwegein opnieuw opgeschrikt door een ernstige aanrijding op een tramoverweg. Deze keer was het raak op de Koekoekslaan in de wijk Doorslag. Op deze onoverzichtelijke tramoverweg zijn al vaker aanrijdingen gebeurd. Reden voor het CDA om weer vragen aan het college te stellen over de veiligheid van de tramoverwegen.

College: geen veiligheidsissues op tramoverwegen

Sinds 2015 heeft het CDA al diverse keren schriftelijke en mondelinge vragen gesteld over de veiligheid van de tramoverwegen in Nieuwegein. In februari liet het college nog weten dat er momenteel ‘geen fouten of veiligheidsissues’ zouden spelen rond de tramoverwegen. Soortgelijke antwoorden krijgt het CDA telkens op gestelde vragen. Wel zou er volgens het college sprake van zijn dat verkeerslichten soms krap staan afgesteld, maar dat dit zou zijn opgelost. Het CDA blijft echter signalen van inwoners krijgen over verkeerd afgestelde verkeerslichten bij tramoverwegen. “Ik kan dat niet rijmen met de stelling van het college dat alles goed zou functioneren en er geen veiligheidsissues zijn op de tramoverwegen”, aldus CDA-raadslid Gerben Horst. Hij wil dan ook weten waarop het college die stelling baseert. Als de veiligheid van de tramoverwegen na de introductie van de nieuwe trams is onderzocht, dan wil hij dat onderzoek zien.

Nieuwe trams en aanrijdingen

Het CDA vindt het opmerkelijk dat zowel in Utrecht als ook in Nieuwegein sinds de introductie van de nieuwe trams al diverse aanrijdingen op overwegen zijn gebeurd. Raadslid Horst vraagt zich dan ook af in hoeverre de andere lengte van de nieuwe tramstellen een rol speelt bij die aanrijdingen. “Zou het kunnen dat de verkeerslichten niet goed zijn afgesteld op die andere afmetingen van de nieuwe trams”, zo wil hij weten.

Vier aanrijdingen op tramoverweg Koekoekslaan

In de afgelopen tien jaar hebben zeker vier aanrijdingen op de tramoverweg Koekoekslaan plaatsgevonden. Dat maakt dit tot één van de onveiligste tramoverwegen in Nieuwegein. Het CDA vindt het dan ook hoog tijd om hier spoorbomen te gaan plaatsen. “Ik vraag me echt af hoeveel meer aanrijdingen het college aanvaardbaar vindt voordat ze bij de provincie gaat aandringen op actie”, stelt Horst.

Oud-commissielid Evert Temminck overleden

12 april 2021

Fractie en bestuur van het CDA Nieuwegein hebben het droevige bericht ontvangen van het overlijden op 10 april van oud-commissielid Evert Temminck. Evert heeft enkele jaren tot eind 2019 namens het CDA het woord gevoerd over ruimtelijke onderwerpen. Vooral zaken die met duurzaamheid te maken hadden, zoals de energietransitie, konden op zijn warme belangstelling rekenen. We hadden in Evert een flamboyante collega. Bestuur en fractie van het CDA Nieuwegein wensen zijn familie veel sterkte toe. 

Sevim Aksakal start als CDA-commissielid

4 maart 2021

Aan het begin van de raadsvergadering op donderdag 4 maart is Sevim Aksakal-Ongan beëdigd tot nieuw commissielid voor het CDA. Aksakal woont met haar gezin sinds 2007 in Nieuwegein, momenteel in Wijkersloot. Het CDA is blij dat met haar komst de fractie weer op volle sterkte is.

In het dagelijks leven werkt Sevim Aksakal in het bankwezen en is op diverse manieren betrokken bij de Nieuwegeinse samenleving. Sinds kort heeft ze zich bij het CDA aangesloten. ‘Door mijn rol als CDA-commissielid hoop ik een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons mooie Nieuwegein, de stad die mijn gezin wooncomfort, vrienden en veel geluk heeft gebracht. Een stad waar ik me thuis voel’, aldus Aksakal. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid en belangstelling voor politiek voelt Aksakal zich thuis bij het CDA. Waarden als solidariteit, respect hebben voor elkaars verschillen en zorgen dat we samen beter worden vindt ze belangrijk. Over haar ambitie als CDA-commissielid zegt Sevim Aksakal: ‘Ik wil mij inzetten om meer verbinding te creëren in Nieuwegein en zorgen dat er meer begrip komt tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Een andere ambitie van mij is om een toekomstbestendig Nieuwegein achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen.

 

CDA-fractievoorzitter Gerben Horst is blij met het aantreden van een nieuw commissielid voor zijn partij. ‘Met Sevim straalt de CDA-fractie meer diversiteit uit. Dat is een lang gekoesterde wens van mij, omdat ik vind dat meer groepen binnen de Nieuwegeinse bevolking zich moeten kunnen herkennen in de gemeenteraad als lokale volksvertegenwoordiging. Als brede volkspartij wil het CDA daar een bijdrage aan leveren’, aldus Horst.

 

CDA: locatie en inwonerparticipatie aandachtspunten bij warmtebuffer Zuilenstein

4 Maart 2021

Op donderdagavond 4 maart heeft de Nieuwegeinse gemeenteraad gedebatteerd over het plan om aan de noordrand van de wijk Zuilenstein een warmtebuffer te bouwen. Hieronder de inbreng die fractievoorzitter Gerben Horst tijdens het debat heeft geleverd over dit onderwerp.

Tijdens de Avond van de Raad is al veel gezegd over het plan voor de bouw van een warmtebuffer nabij het Warmteoverdracht station (WOS) aan de noordwest rand van Zuilenstein. Een aantal omwonenden hebben hun mening duidelijk laten horen. En ook Eneco heeft uitgelegd waarom zij vinden dat warmtebuffers nodig zijn om toe te werken naar een verduurzaming van het stadsverwarmingsnetwerk Utrecht/Nieuwegein. Op verzoek van de raad is door KWR nog eens een deskundige en onafhankelijke kijk gegeven op het gepresenteerde plan. Mijn fractie vond die KWR-presentatie zeer verhelderend. Daarom nogmaals dank aan de fractie ieders Belang voor dit initiatief.

Alles overziend zijn voor ons twee zaken nog van belang om vanavond te bespreken: de locatie en de inwonerparticipatie.

Allereerst de locatie. Het CDA vindt dat uit alle informatie die de gemeenteraad ter beschikking is gesteld en de nadere toelichting door KWR in de extra Avond van de Raad op 24 februari overtuigend is gebleken dat de realisatie van een warmtebuffer in Nieuwegein nodig is om de doelstellingen uit de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040 te behalen. En het CDA vindt dat overtuigend is aangetoond dat een locatie nabij het bestaande WOS op de hoek Symfonielaan/A.C. Verhoefweg zowel technisch als economisch de meest optimale locatie voor de realisatie van een warmtebuffer is. Wel ziet het CDA ruimte om in het gebied ten noordwesten van het WOS nog wat te schuiven met de exacte locatie van de warmtebuffer. Hierdoor kan de afstand tussen de woningen in Zuilenstein en de warmtebuffer worden vergroot. En daarmee ontstaat meer ruimte voor het planten van bomen die het zicht op de warmtebuffer zoveel mogelijk ontnemen. Samen met omwonenden, die zicht hebben op de warmtebuffer, moet volgens het CDA de landschappelijke inpassing, zoals beschreven in het raadsvoorstel, uitgewerkt worden. Daarbij wordt de warmtebuffer met groenblijvende groenvoorzieningen als het ware “ingepakt”. Het CDA vindt dat daarbij in overleg met de omwonenden ook gekeken moet worden naar de aanblik van het WOS vanuit Zuilenstein. Zeker nu in de winter is het erg kaal. De CDA-fractie ziet dit als de maximale tegemoetkoming aan de bezwaren van omwonenden die technisch, financieel en ruimtelijk realistisch en uitvoerbaar is. We laten aan het college om hierin zo creatief mogelijk de ruimte te zoeken en daarbij te verkennen of de warmtebuffer als ‘landmark’ nabij de A.C. Verhoefweg als belangrijke toegangsweg voor Nieuwegein kan worden vormgegeven. Hiervoor dienen we samen met Lokale Vernieuwing, D66, VVD, PvdA en GroenLinks een amendement in.

Dan de inwonerparticipatie. Het CDA heeft, net als veel andere fracties, al vaak gewezen op een goede organisatie en uitvoering van inwonerparticipatie. Nieuwegeiners lijken steeds meer betrokken te zijn bij wat er in hun eigen buurt en wijk gebeurt en willen daar invloed op hebben. Logisch, want het gaat om hun dagelijkse leefomgeving. Uit de herhaaldelijke klachten van omwonenden en de kanttekeningen die door KWR zijn geplaatst bij het participatietraject voor dit plan, leidt het CDA af dat de inwonerparticipatie op onderdelen beter had gekund. Vooral het tijdig starten van inwonerparticipatie en het helder communiceren over dat waarover inwoners wel en niet nog iets kunnen inbrengen, had naar onze mening beter gekund. Het hele participatietraject overdoen vinden we niet zinnig. Zoals aangegeven is het voor ons duidelijk dat het directe gebied rondom het WOS de meest optimale plek is voor de warmtebuffer. Een nieuwe inspraakronde verandert niets aan dat feit. Maar na een besluit vanavond moet nog veel worden uitgewerkt. Daarom roepen we het college op om in het vervolg van dit project de inwonerparticipatie tijdiger te organiseren met meer aandacht voor het verwachtingsmanagement. Wees helder over de lijnen van het speelveld. Inwoners hebben recht hierover bij herhaling te worden geïnformeerd en zo beter te worden betrokken. Het CDA gelooft dat het maatschappelijk draagvlak voor ingewikkelde projecten als deze warmtebuffer hiermee wordt gediend.

 

Aardwarmte oplossingen door transparante besluitvorming

28-1-2021

Bijdrage Mart Hack | Raadsvergadering

Afwegingscriteria voor het winnen van aardwarmte.

Een transparant bestuur. Dat is volgens mijn fractie de belangrijkste eigenschap van volksvertegenwoordigers en dagelijks bestuur. Gebrek aan transparantie loopt als een rode draad door de afgelopen maanden waarin het aardwarmte initiatief in Nieuwegein werd gelanceerd. Een particulier initiatief, waarvan ik duidelijk wil aangeven dat het CDA met respect kijkt naar Warmte Bron Utrecht, die dit als (beginnend) ondernemers aan durven.

Juist wij als gemeenteraad hebben hier een grote rol in en dat is de afgelopen periode niet goed verlopen in onze ogen. Het CDA maakt in dit dossier een duidelijke keuze en heeft z'n bijdrage geleverd in het maatschappelijk debat de afgelopen tijd, met als doel te komen tot een helder proces van besluitvorming.

Maar nu ligt er een voorstel met afwegingscriteria voor aardwarmte waarin het CDA zich niet kan vinden. Als de raad zich als kaderstellende volksvertegenwoordiging wil waarmaken, dan dienen aan deze criteria ook duidelijke normeringen te worden verbonden. Wat ging er fout de afgelopen periode? Het te volgen proces dat moet leiden tot besluitvorming is pas in een erg laat stadium voor te weinig betrokkenen duidelijk geworden. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat bij onderzoek 55% van de ondervraagden niet positief is over aardwarmte.

Er zijn gelukkig steeds meer mensen, die een duurzame toekomst en daarmee vanaf vandaag belangrijk vinden. Maar onbekend maakt onbemind. Het CDA heeft het behoud van onze aarde ook als woonomgeving hoog in het vaandel staan. Wij vinden dat de overheid hierin haar regierol op zich moet nemen als dat vereist is. En dat moment is meer dan aangebroken.

Maar in dit voorliggend voorstel kunnen we onze uitgangspunten niet voldoende of zelfs niet terugvinden. Vandaar dat we het inititatief genomen hebben en samen met alle fracties van deze raad een amendement hierop indienen.

Het doet ons deugd als CDA fractie dat we met een duidelijke inbreng vanuit inwoner/belanghebbenden participatie een onderwerp als dit bespreken met elkaar. Want verduurzaming van energiebehoefte is voor onze fractie een belangrijk thema, waarvan we ook weten dat dit onze inwoners diep raakt. Het vinden van balans tussen de problemen die wij zien vandaag en anderzijds het vanuit rentmeesterschap streven naar een gezonde aarde, die onze nakomelingen ook nog kunnen beheren. Die balans zoeken ervaart de CDA fractie als haar opdracht. Uiteindelijk besluiten we hierover zoals de wet dit zo treffend aangeeft zonder ruggenspraak, en dat wil in onze ogen zeggen: zorgvuldig tot een afweging komen, zoals dat voor alle besluiten die we nemen geldt.

Het CDA maakt in dit dossier een duidelijke keuze en heeft z'n bijdrage geleverd in het maatschappelijk debat de afgelopen tijd, met als doel te komen tot een helder proces van besluitvorming. Wat ons betreft is dat niet voldoende. Wat wij tevens van belang vinden is dat wij komen tot een gedragen normenkader dat bij ieder volgend besluit dat we als raad nemen weer gehanteerd kan worden. Een normenkader dat bovendien in samenspraak met inwoners/belanghebbenden en de raad wordt vastgesteld. En dat, voorzitter, kan mooi gecombineerd plaatsvinden met inwoners/bedrijven/belanghebbenden participatie die op korte termijn over de Transitie Visie Warmte plaats moet vinden en de wijze waarop we invulling zullen geven als gemeente aan onze opdracht om ook het energieverbruik verder te verduurzamen.

Dus college, maak een duidelijk plan hoe we dit alles samen met de stad en de raad willen aanpakken en uitvoeren. Op die manier kan wat het CDA betreft de balans weer teruggevonden worden. Het amendement spreekt tot slot voor zichzelf!

Nieuwegeinse raad steunt CDA in ambitie voor vervoer over water

15 december 2020

Op maandag 14 december heeft een grote meerderheid van de Nieuwegeinse gemeenteraad de CDA-motie ‘Vervoer over water als ambitie voor Nieuwegein’ gesteund. CDA-raadslid Mart Hack is blij dat met deze heldere uitspraak van de gemeenteraad het college aan de slag moet. De motie werd met een groot aantal andere partijen ingediend.

Tijdens het debat over de motie maakte CDA-raadslid Mart Hack duidelijk dat het Amsterdam Rijnkanaal één van de drukst bevaren kanalen ter wereld is. Samen met andere waterwegen maakt dit dat Nieuwegein op een bijzonder kruispunt van vaarwegen ligt. Hack: “Het consumentengedrag, en dan vooral de opkomst van e-commerce, beïnvloedt de vervoersstromen hard. Een ambitie om vervoer over water te stimuleren moet er voor zorgen dat Nieuwegein en de regio bereikbaar blijven.

Daarnaast gaf het CDA aan dat bedrijven kennis moeten kunnen nemen van de mogelijkheden van  vervoer over water. “Voorlichting is hierbij van groot belang,” stelt Hack. Wethouder Ellie Eggengoor omarmt de motie en zal de haalbaarheid van deze ambitie op regionaal niveau laten onderzoeken. CDA-er Hack: “Dan kan deze Nieuwegeinse ambitie ook worden meegenomen in regionale en landelijke plannen over mobiliteit en bereikbaarheid. Daarvoor is op dit moment en de nabije toekomst voldoende geld aanwezig bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Europese fondsen.

Nu de laatste percelen grond aan de noordzijde van bedrijventerrein Het Klooster worden verkocht, is een haven daar in ieder geval niet meer in zicht. Maar waar vervoer over water wel kan worden gerealiseerd, zal het in ieder geval een medestander vinden in de gemeente Nieuwegein en het CDA Nieuwegein.

Verantwoordelijkheid nemen in moeilijke tijden

9 november 2020

De coronacrisis heeft grote impact op onze samenleving. Hoe graag we dat ook zouden willen, kunnen we er niet omheen. Dit vormde dan ook de basis voor de Algemene Beschouwingen van het CDA tijdens de Financiële Raadsvergadering op 5 november. CDA-fractievoorzitter Gerben Horst stond in zijn bijdrage uiteraard stil bij de gemeentelijke begroting voor 2021. Maar hij vestigde ook de aandacht op een aantal voor het CDA belangrijke onderwerpen, zoals een vernieuwend sportbeleid, goed onderhoud van de openbare ruimte en een dienstbare lokale overheid.

In de link hieronder vindt u de volledige tekst van de Algemene Beschouwingen van het CDA.

Algemene Beschouwingen, CDA, 5 november 2020 door Fractievoorzitter Gerben Horst

 

CDA stelt vragen over gedenkteken Sam Oostveen

6 oktober 2020

Het CDA stelt vragen aan het college van Nieuwegein over de wens van nabestaanden van Sam Oostveen voor een gedenkteken nabij tramhalte Zuilenstein. In een brief van de nabestaanden aan wethouder Eggengoor komt naar voren dat de aanvraag voor een gedenkteken stroef verloopt. Het CDA wil van het college weten hoe dit zit.

Bij een noodlottig ongeval op 11 mei van dit jaar kwam de 18-jarige Sam Oostveen op de tramoverweg naast de halte Zuilenstein om het leven. Natasja Schnetkamp-Heus, stiefmoeder van Sam, heeft recent een brief aan wethouder Eggengoor gestuurd over haar wens om slagbomen op deze en andere gevaarlijke tramoverwegen aan te brengen. CDA-raadslid Gerben Horst pleit al enkele jaren voor slagbomen op de tramoverwegen in Nieuwegein.

Bedenkingen gemeente

In de brief staat ook een passage over de wens van de nabestaanden om een gedenkteken (‘bermmonument’) voor Sam op te richten bij de boom in het grasveld nabij de tramoverweg op de Symfonielaan. De aanvraag daarvoor bij de gemeente zou momenteel lopen. Natasja Schnetkamp geeft in de brief aan dat de gemeente bedenkingen heeft over de wens van de nabestaanden voor een gedenkteken op die plek. CDA-raadslid Gerben Horst: “Volgens mevrouw Schnetkamp zou de gemeente hebben aangegeven dat een gedenkteken op die plek mensen zou kunnen aanzetten om voor de tram te springen. Door het stellen van vragen aan het college wil ik weten hoe dat zit.” Horst wil weten welk verband de gemeente ziet tussen een gedenkteken op die plek en het genoemde risico. Voorzover bij het CDA bekent was het ongeval van Sam namelijk geen zelfdoding.

Regels voor bermmonumenten

Veel gemeenten hebben regels voor het plaatsen van bermmonumenten voor verkeersslachtoffers. Het CDA vindt dat een goede zaak, omdat bermmonumenten niet tot onveilige verkeerssituaties mogen leiden en wildgroei voorkomen moet worden. “Maar zo’n gedenkteken kan nabestaanden helpen om nabij de plek van een ongeval hun dierbaren te gedenken. Dat gun ik de nabestaanden van Sam ook”, aldus Horst. Hij wil weten welke regels er in Nieuwegein zijn voor bermmonumenten. En hoe die regels de wens voor een gedenkteken voor Sam Oostveen bemoeilijken. Volgens CDA-raadslid Horst is de afstand tussen de tramoverweg Symfonielaan en de boom in het grasveld daarnaast dusdanig groot, dat het argument dat een gedenkteken op die plek mensen zou kunnen aanzetten tot zelfdoding ongeloofwaardig is. Hij wil weten of de gemeente die opvatting deelt.

CDA vraagt naar impact corona op lokale economie

7 mei 2020 

Het CDA stelt vragen aan het college van Nieuwegein over de impact van de coronacrisis op de lokale economie. Zo wil de partij meer weten hoeveel Nieuwegeinse ondernemers tot nu toe aanspraak hebben gemaakt om verschillende regelingen, zoals de TOZO en de Bijstandsregeling voor zelfstandigen. Ook wil het CDA weten wat de extra drukte door de coronacrisis betekent voor de dienstverlening door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). De gemeente is extra druk door de coronacrisis en dus blijft er werk liggen. Het CDA wil weten welke projecten door de coronadrukte vertraging oplopen. 

Volgens CDA-fractievoorzitter Gerben Horst geeft het college in de corona updates veel informatie aan de gemeenteraad, maar blijven er toch nog vragen over: “We vinden dat de informatie van het college niet op alle punten goed inzicht geeft in de economische impact van de coronacrisis. Ook blijven er naar ons idee zaken onbenoemd. Dat roept vragen op, zoals over het aantal TOZO-aanvragen en het beroep op de Bijstandsregeling voor zelfstandigen. Ook maken we ons zorgen over de gevolgen voor flex-medewerkers bij gesubsidieerde instellingen, zoals de bibliotheek en het theater.” 

Ook in Nieuwegein wordt de economie hard geraakt door de coronacrisis. Zo maakte UWV recent bekend dat per 30 april door 392 Nieuwegeinse bedrijven een beroep op de NOW-regeling is gedaan. Het CDA wil daarom meer inzicht in de lokale cijfers rond de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en de Bbz-maatregel. Bekend is dat er meer mensen een beroep doen op een WW-uitkering, maar de vraag is in hoeverre dat in Nieuwegein ook voor de Bijstand en de Bijzondere Bijstand geldt. 

Flex-medewerkers behouden

Bij de bekendmaking van de NOW-regeling heeft minister Koolmees de werkgevers opgeroepen om niet alleen hun vaste medewerkers maar ook hun flexmedewerkers in dienst te houden. Het CDA wil weten in hoeverre de gemeente dit morele appèl ook heeft gedaan bij de door de gemeente gesubsidieerde instellingen, zoals theater DE KOM en bibliotheek De Tweede Verdieping. Juist medewerkers met bijvoorbeeld een flex- of nulurencontract hebben een zwakke positie op de arbeidsmarkt. En instellingen hebben voor 2020 al een subsidie gekregen op basis van het aantal medewerkers voor dit jaar. Ook wil het CDA weten wat de gemeente doet voor arbeidsmigranten.

Vertraging bij diverse projecten

Het college heeft laten weten dat er een aanzienlijke vertraging bij een aantal projecten wordt verwacht. Dat speelt vooral bij projecten met een grote rol voor inwonerparticipatie. Ook zou er vertraging zijn bij de verdere ontwikkeling van de transformatie agenda en ander sociaal beleid. Het CDA wil weten om welke projecten en vertragingen het dan concreet gaat. Ook wil de partij weten wat het college gaat doen om die vertragingen weer in te lopen en op welke termijn ze dat denkt te realiseren.

CDA kritisch over duurzaamheidsontwikkeling Rijnhuizen

28 april 2020

Het college van B&W heeft recent bekend gemaakt de initiatieven om een laag temperatuur warmtenet voor de nieuwe wijk Rijnhuizen per direct te stoppen. CDA-raadslid Mart Hack vindt dat vreemd. Daarom heeft hij een aantal kritische vragen over deze gang van zaken aan het college gesteld.

“Nog maar in november 2019 is het plan Herijking Nieuw Rijnhuizen inclusief hoge duurzaamheidsambitities door de gemeenteraad vastgesteld. Nauwelijks een half jaar later gooit het college op dit punt de handdoek al weer in de ring”, aldus Hack. Het laag temperatuur warmtenet zou een grote bijdrage aan de duurzaamheidsambities voor Rijnhuizen kunnen leveren. Dit is een initiatief waarbij bedrijven als KWR, Eneco, de bouwontwikkelaars in Rijnhuizen, de provincie Utrecht en de gemeente betrokken zijn. Het CDA is teleurgesteld in het feit dat de gemeente zo snel al opgeeft. Volgens Hack zou de gemeente juist de regierol hierin dienen te vervullen. Hij heeft hierover dan ook een aantal kritische vragen aan het college gesteld

CDA vraagt waar verbeterplan MOR-meldingen blijft

9 maart 2020

Het CDA heeft 5 maart tijdens de Avond van de Raad aan het college gevraagd waar het verbeterplan voor de afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte blijft. Burgemeester Backhuiis bood zijn excuses aan dat dit bijna een jaar na toezegging nog niet aan de gemeenteraad was gestuurd. Het verbeterplan komt eind april naar de raad.

Het CDA krijgt regelmatig klachten van inwoners over de belabberde wijze waarop de gemeente Meldingen Openbare Ruimte (MOR) afhandelt. Vooral aan de terugkoppeling richting inwoners na een melding schort veel. Het CDA vreest dat inwoners hierdoor gedemotiveerd raken om nog langer MOR-meldingen te doen. CDA-raadslid Mart Hack: “Dat kan niet de bedoeling zijn van de moeite die inwoners nemen om problemen in de openbare ruimte bij de gemeente te melden.”

Een jaar later

Al in maart 2019 heeft het college een verbeterplan voor de MOR-meldingen toegezegd. Bijna een jaar later is dit nog niet opgeleverd aan de gemeenteraad. Het verbeterplan wordt alsnog uiterlijk 30 april a.s. naar de raad gestuurd. Het CDA vindt het jammer dat het college deze eerdere toezegging niet uit eigen beweging is nagekomen en zal dan ook scherp opletten dat het nu wel op tijd komt.

 

Betrokken inwoners

Het CDA ziet dienstverlening aan inwoners als één van de belangrijkste gemeentelijke taken. Hack: “Aan het grote aantal MOR-meldingen dat jaarlijks wordt gedaan merken we dat veel inwoners betrokken zijn. We roepen inwoners op dit te blijven doen, waardoor dienstverlening van de gemeente doorlopend kan worden verbeterd.” Daarnaast vindt het CDA dat de gemeente met goede dienstverlening waardering moet tonen voor deze betrokkenheid van inwoners.“Een beter Nieuwegein begint bij betrokken inwoners die zich bekommeren om hun woonomgeving. Samen zorgen we dat de stad schoon, heel en veilig is en blijft”, aldus CDA-raadslid Mart Hack.

Kerst 2019 op het Muntplein

Op zaterdag 21 December heeft het CDA Nieuwegein op winkelcentrum Muntplein een mooie hoeveelheid kaarsen mogen uitdelen. Kaarsen staan symbool voor het licht. Volgende week mogen wij Kerst vieren, het feest van Licht en Hoop. Een ieder viert dit op zijn eigen manier en met zijn eigen tradities. Mogelijk vier je het thuis of bij familie of misschien ben je op reis. Waar je ook bent en hoe je het ook mag vieren. Bestuur en Fractie van CDA Nieuwegein wenst u een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.

CDA wil burgervoogdij in Nieuwegein

10 november 2019 

Het CDA heeft tijdens de bespreking van de programmabegroting Nieuwegein 2020-2023 voorgesteld om bur-gervoogdij mogelijk te maken. Dit voorstel is door een grote meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Kinderen groeien het best op in de eigen omgeving. Helaas kunnen kinderen om een of andere reden soms niet bij hun eigen ouders opgroeien. In een aantal gevallen zet de kinderrechter de ouders dan uit hun ouderlijke macht. De voogdij gaat daarbij over naar een voogdijinstelling. Het CDA ziet het liefst dat deze voogd uit de eigen omgeving van het kind komt. “Zo kan het kind in de eigen vertrouwde omgeving opgroeien. Ook scheelt het veel papierwerk en rompslomp bij het regelen van officiële zaken, zoals het aanvragen van een paspoort”, aldus CDA-raadslid Rija van der Sluiszen - de Jong. Het CDA roept het college daarom op om samen met de jeugdzorg en andere betrokkenen te onderzoeken of en hoe in Nieuwegein burgervoogdij kan worden ingezet. Wethouder Kuiper gaf in het debat over dit voorstel aan dat dat onderzoek snel kan worden afgerond.

CDA Nieuwegein aangeslagen door overlijden Ton de Mol

12 augustus 2019 

Het CDA Nieuwegein is aangeslagen door het plotselinge overlijden van VSP-fractievoorzitter Ton de Mol. Hij mocht slechts 60 jaar worden. CDA-fractievoorzitter Gerben Horst: “We gedenken Ton de Mol met respect en waardering als een enorm betrokken volksvertegenwoordiger. Zijn stijl was karakteristiek en vasthoudend. Ton nam zijn taak zeer serieus. Vooral als hij vond dat zaken niet goed gingen. Daarmee was hij herkenbaar voor zijn achterban.” Met het overlijden van Ton de Mol verliest de Nieuwegeinse politiek een kleurrijk politicus met een combinatie van grote toewijding en een ontspannen grap. Het CDA Nieuwegein wenst de familie De Mol en de VSP veel sterkte in het dragen van dit grote verlies. 

CDA: peil behoefte gemarkeerde hardlooproutes

5 juli 2019 

Tijdens de raadsvergadering op donderdag heeft het CDA met een motie het college gevraagd om de behoefte onder inwoners voor gemarkeerde hardlooproutes te peilen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunde dit voorstel. Wethouder Van Engelen van sportbeleid was enthousiast om met het idee aan de slag te gaan.

 

Hardlopen en wandelen zijn laagdrempelige sporten. Ook mensen met een smalle beurs kunnen hardlopen. Daardoor is hardlopen steeds populairder geworden onder alle lagen van de bevolking.

“Het probleem is alleen dat hardlopers en wandelaars vaak gebruik maken van paden, die hier niet voor zijn bestemd, zoals fietspaden. Dat levert regelmatig verkeersonveilige situaties op”, zegt CDA-raadslid Rija van der Sluiszen. Ook denkt ze dat goed aangegeven routes het samen hardlopen stimuleert.

Het CDA vraagt het college daarom om bij inwoners de behoefte aan duidelijk gemarkeerde en veilige hardlooproutes te onderzoeken. Mocht hier inderdaad behoefte aan zijn in bepaalde wijken, dan vraagt het CDA om te kijken hoe de gemeente dit kan realiseren. Daarbij is het goed om ook gebruik te maken van de kennis van de lokale atletiekvereniging Atverni en andere deskundigen.

CDA pleit voor bij-vriendelijk Nieuwegein

5 juli 2019

Het CDA maakt zich zorgen over het aantal bijen, vlinders en andere insecten in Nederland en dus ook in Nieuwegein. Daarom heeft de CDA-fractie in de raadsvergadering van donderdag een motie voor een bijen- en insecten-vriendelijk Nieuwegein ingediend. De gemeenteraad heeft hier vrijwel unaniem steun aan gegeven.

 

In de motie vroeg het CDA aan het college om de bijen-vriendelijke aanpak bij de aanleg en het onderhoud van de openbare ruimte verder te versterken. Wethouder Schouten van groenonderhoud gaf in het debat aan hier graag mee aan de slag te gaan. De motie is mede ingediend door GroenLinks, PvdA, VSP, Groep Verdam en Stadspartij Núwegein.

Bij-vriendelijk onderhoud

Een van de bedreigingen waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dat is een direct gevolg van de verstedelijking en grootschalige landbouw. CDA-commissielid Berend Lensen: “De gemeente kan een grote rol spelen in het helpen om het leefgebied van de bijen te verbeteren. Als de gemeente Nieuwegein al het openbare groen bijen-vriendelijk gaat onderhouden is dit een enorme steun in de rug voor de wilde bij. Denk hierbij aan wilde bloemen in de berm of het gefaseerd maaien van grasvelden.” En inwoners kunnen zelf ook een belangrijke bijdrage leveren door wat ze in hun eigen tuin of op hun balkon doen. Daarom bepleit de motie ook meer voorlichting aan inwoners hierover.

Bedreigd

De Nederlandse wilde bijen verdienen een extra steun in de rug, want de helft van alle 358 soorten is bedreigd. De bijen zijn bijzonder belangrijk voor onze voedselvoorziening. Maar liefst tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus een cruciale schakel in de productie van ons voedsel. 

Algemene beschouwingen CDA Nieuwegein | 4 juli 2019 | Gerben Horst

Voorzitter,

Samen zijn we Nieuwegein. Niet wij samen als gemeenteraad, maar wij samen als inwoners. Voor christendemocraten vormt dat ‘wij’ ons politieke vertrekpunt. Waar de overheid niet onze persoonlijke verantwoordelijkheid uit handen neemt. Maar waar mensen ook niet slechts op zichzelf zijn aangewezen. Dit ‘wij’ is meer dan de optelsom van vele ‘ikken’. Als christendemocraten geloven we dat het ‘ik’ altijd tot zijn recht komt in relatie tot de ander (het ‘jij’). Die verbinding van ‘ik’ en ‘jij’ vormen samen ‘wij’.

Achter dit ‘wij’ schuilt het ideaal van een sterke, solidaire samenleving waarin jij en ik zich kunnen ontplooien. Dat is ook de reden waarom we als CDA vaak pleiten voor meer ruimte voor de samenleving en maatschappelijke initiatieven in plaats van het primaat bij de overheid of de markt te leggen.

Vanuit deze basis wil ik een aantal onderwerpen aanstippen. 

Allereerst de financiële situatie van Nieuwegein voor de komende jaren, met name na de recente meicirculaire. Dit is immers de roze olifant die deze algemene beschouwingen domineert. 

Voor het CDA moet de gemeente een rentmeester zijn in plaats van een boekhouder. Een duurzaam financieel perspectief op de lange termijn staat voor ons boven de korte termijn effecten. Bij het vinden van oplossingen voor het lopende begrotingsjaar vindt het CDA het daarom onverstandig om hard aan de financiële noodrem te trekken in een uiterste poging de balans toch neutraal te krijgen. De afgelopen jaren hebben we regelmatig overschotten in de algemene reserve gestort. Nu is het moment om daarvan verstandig gebruik te maken. Voor het begrotingsjaar 2020 vindt het CDA dat het streven moet zijn om zo dicht mogelijk bij een neutraal resultaat uit te komen. Maar ook hier vinden we het onverstandig om vanuit een snelle scoringsdrang forse ingrepen in het gemeentelijk beleid te doen die op de lange termijn tot een negatief effect op de sociale, economische en ecologische kwaliteiten van de stad leiden. Zowel in de Kadernota 2020 als in de brief over de gevolgen van de meicirculaire lezen we verstandige oplossingsrichtingen voor deze financiële uitdaging. Met het amendement dat het CDA samen met andere partijen indient leggen we die opdracht aan het college expliciet vast. We wachten concrete voorstellen van het college in de kadernota 2021 hierover af.

Met het veranderen van de samenleving verandert ook de dienstverleningsvraag van onze inwoners. De samenleving met een toenemende diversiteit vraagt om een overheid die meer ruimte biedt aan maatwerk. Denk bijvoorbeeld aan de dienstverlening door onze stadswinkel of de openingstijden van de buurtpleinen. Het is belangrijk dat de gemeente hierop voortdurend inspeelt. Daarbij is het goed ook te kijken hoe we nieuwe technieken kunnen inzetten. In andere sectoren wordt inmiddels steeds meer ervaring opgedaan met Artificial Intelligence. Recent zijn hierover ook artikelen in het blad Binnenlands Bestuur verschenen. Dit riep bij het CDA de vraag op in hoeverre we deze en andere technologische ontwikkelingen kunnen inzetten bij het verbeteren van onze dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Nieuwegein. Graag een reactie van het college op dit punt.

Bouwen is meer dan stenen, beton en asfalt. Het gaat ook om de sociale samenhang. Een stad heeft plekken van ontmoeting en van contemplatie nodig. Daarom ook vindt het CDA aandacht voor goed welzijnswerk met de ontmoeting tussen inwoners zo van groot belang. En hechten we veel waarde aan de mogelijkheid tot recreatie in de eigen woonomgeving. Groene plekken van rust waar inwoners kunnen ontspannen en tot bezinning kunnen komen. Ook daarmee bouwen we samen aan een stad die er is voor zijn inwoners. Sport speelt een sterke rol bij ontmoeting en ontspanning, naast dat het uiteraard goed is voor de lichamelijke conditie. De afgelopen jaren is wandelen en hardlopen steeds populairder geworden onder alle lagen van de bevolking. Geen wonder, want het is een relatief goedkope en daarmee toegankelijke sportbeoefening. Maar deze wandelaars en hardlopers maken vaak gebruik van paden die daar niet voor zijn bestemd, zoals fietspaden. Ziet het college kansen om de komende jaren binnen bestaande projecten aandacht te besteden aan herkenbare hardlooproutes? Het CDA dient hiervoor een motie in.

Kinderen moeten buiten kunnen samenspelen. Daarom vindt het CDA het belangrijk dat er voor kinderen van alle leeftijden goede speelmogelijkheden zijn waarbij ook aandacht is voor kinderen met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Het is goed dat hier in onder andere de speelvisie ruimte voor is. Maar het kan altijd beter. Door samen te spelen kunnen kinderen van elkaar leren. Dat gun je ieder kind, met en zonder beperking. De inclusieve samenleving geldt ook voor kinderen met beperkingen

Een tijdje geleden hebben er diverse berichten in de media gestaan over evenementen in Nieuwegein die worstelen met het vinden van voldoende financiële middelen en vrijwilligers om hun evenement te laten voortbestaan. Helaas zijn enkele evenementen om deze redenen inmiddels gestopt. Vanuit de PvdA zijn hierover eerder schriftelijke vragen gesteld. Het CDA bereiken soms signalen dat hierbij ook de regels en procedures vanuit de gemeente als belemmerend worden ervaren. Is het college bereid nog eens kritisch te kijken naar de regels en procedures rond het organiseren van evenementen, vooral de kleinschalige evenementen in wijken en buurten? Juist evenementen helpen bij de sociale samenhang in de stad en bieden volop kansen voor inwoners om elkaar te ontmoeten.  

We zijn inmiddels enkele jaren onderweg met de decentralisatie van het sociaal domein. Nieuwegein werkt inmiddels hard aan de implementatie van de transformatieagenda. Daarmee zetten we in op meer samenhang binnen het sociaal domein. De ervaring leert ons dat het sociaal domein ook veel raakvlakken heeft met andere beleidsterreinen. Vanuit die integraliteitsgedachte vindt het CDA daarom nog steeds dat het hek om het budget sociaal domein moet worden afgeschaft. Beleidsintegraliteit vraagt ook om een integrale financiële afweging. 

De woningmarkt in de regio Utrecht en daarmee ook in Nieuwegein blijft de komende jaren nog onder flinke spanning staan. Vooral de mensen met een laag middeninkomen zijn hiervan de dupe. Want een koophuis is voor hen onbereikbaar, een sociale huurwoning komen ze vaak niet voor in aanmerking en betaalbare huurwoningen zijn zeer schaars. Het CDA is daarom erg blij met de inzet van dit college voor betaalbare woningen voor juist deze groep inwoners. Een betaalbaar dak boven je hoofd zien we als een basis levensbehoefte. De realisatie van plannen hiervoor kan ons niet snel genoeg gaan. Wel dringen we er op aan dat die woningen dan ook in de toekomst voor de lage middeninkomens betaalbaar blijven. Stevige afspraken met institutionele beleggers en andere partijen zijn hiervoor noodzaak!

Het CDA maakt zich samen met anderen zorgen over de bijenstand in Nederland. Juist ook omdat bijen en andere insecten van groot belang zijn voor onze voedselvoorziening. We horen dan ook graag van het college in hoeverre in Nieuwegein bij het inrichten en onderhouden van de openbare ruimte al rekening wordt gehouden met een bij-vriendelijke aanpak. We dienen hiervoor een motie in.

Ten aanzien van het programma Betere Buurten vraagt het CDA zich af op welke wijze het college de komende jaren maar in elk geval na 2025 aankijkt tegen de kosten die gedekt moeten worden voor dit programma. Bovendien zijn we van mening dat bij Betere Buurten niet slechts naar sociaal zwakkere buurten moet worden gekeken, maar dat alle verouderde buurten van Nieuwegein een kwaliteitsimpuls in het openbaar domein nodig is. 

Voorzitter,

Het CDA heeft de ambitie om ondanks de financiële uitdagingen van de komende jaren waar mogelijk vast te houden aan de ambities uit het coalitieprogramma. Maar lokaal besturen vraagt in toenemende mate om regionaal denken en samenwerken. De uitdagingen van Nieuwegein op sociaal, economisch en duurzaamheidsgebied overstijgen onze gemeentegrenzen. En dus hebben we de regio hard nodig! Daarbij moeten we kijken naar wat we elkaar te bieden hebben. De lusten en lasten kunnen niet eenzijdig worden verdeeld. En zo kom ik weer uit bij ‘ik’ en ‘jij’ maakt ‘wij’. Want alleen samen kunnen we die uitdagingen aan.

CDA bezorgt om winkeluittocht City Plaza

21 februari 2019

Het CDA maakt zich zorgen om de winkeluittocht op City Plaza. Daarom stellen we donderdagavond in de raadsvergadering vragen naar aanleiding van het AD-artikel hierover. Vooral lokale winkeliers verwijten de verhuurder Wereldhave de huren te fors te verhogen en zich star op te stellen bij afspraken over de huurtermijn. Het CDA wil dat het college hierover het gesprek aangaat met Wereldhave en de winkeliers op City Plaza.

Afgelopen woensdag stond in het AD het artikel ‘Winkeluittocht Cityplaza is gevolg van hoge huren’. Daarin was te lezen dat een aantal winkels de deuren gaat sluiten of al heeft gesloten. Het gaat om de bloemenwinkels, banketbakker Tamminga en EkoPlaza. Het CDA vreest dat er meer winkels zullen volgen, vooral van lokale ondernemers. Voor het CDA alle reden om hierover in het vragenhalfuur van de raadsvergadering vragen aan het college te stellen.

Divers winkelaanbod
Het CDA maakt zich grote zorgen over de diversiteit van het winkelcentrum City Plaza nu steeds meer lokale ondernemers hun deuren sluiten. Het is belangrijk dat er een divers en aantrekkelijk winkelaanbod op City Plaza is. Daarmee onderscheidt Nieuwegein zich van andere winkelcentra in de regio. Recent stond in de media dat City Plaza het binnen de regio opvallend goed doet. “Een divers winkelaanbod speelt daarin een flinke rol. Die diversiteit wordt voor een groot deel geleverd door lokale ondernemers”, aldus CDA-raadslid Rija van der Sluiszen. Het CDA vindt dat juist die rol van lokale ondernemers op City Plaza door het college nadrukkelijk met Wereldhave moet worden besproken in relatie tot de huurhoogte en huurtermijnen.

Overlast komende jaren
Recent heeft het CDA gesproken met de winkeliers op het pleintje bij de tramhalte van City Plaza en hun zorgen gehoord over de verwachte overlast de komende jaren. De nieuwe ontwikkeling in City West is een goede zaak, ook voor ondernemers. Van der Sluiszen: “Maar de jarenlange bouwwerkzaamheden aan het tramstation, busstation en de nieuwe woningen kunnen ook voor veel overlast voor de winkels aan de westkant van City Plaza gaan zorgen.” Het CDA vindt dat deze en andere zorgen frequent door het college met de winkeliers moeten worden besproken. Samen kan dan worden gekeken naar passende oplossingen.

CDA wil oplossing voor vrachtwagens over Stadsplein

Persbericht CDA afdeling Nieuwegein | 2 december 2018

Afgelopen donderdagavond heeft het CDA in de commissievergadering vragen gesteld over vrachtwagens tussen de marktkramen op zaterdag op het Stadsplein in Nieuwegein. Ook zijn er vragen gesteld over het slechte onderhoud van de bestrating in de binnenstad. 

In november 2017 heeft het CDA in een motie gevraagd om nog eens te onderzoeken of er een aparte oprit voor vrachtwagens naar het Stadsplein mogelijk is. Nu moeten vrachtwagens voor theater DE KOM tussen de kramen van de zaterdagmarkt doorrijden. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Recent heeft het college in een brief laten weten dat ze opnieuw hebben gekeken naar de mogelijkheden hiervoor, maar dat een aparte oprit voor vrachtwagens niet mogelijk is. Naar aanleiding van die brief heeft het CDA extra vragen gesteld.

Teleurgesteld

Het CDA is teleurgesteld over de manier waarop het college het gevraagde onderzoek heeft uitgevoerd. Er is opnieuw naar een verkeerskundig onderzoek uit juni 2009 gekeken. De conclusies uit dat onderzoek worden in de ogen van het CDA klakkeloos gereproduceerd. De situatie in de Doorslagzone is inmiddels aanzienlijk anders dan toen voorzien. Zo zijn de ooit geplande Palmtorens nooit gebouwd. Al tijden wacht de gemeenteraad op een concreet plan voor de Doorslagzone. Het CDA vindt dan ook dat er nog ruimte is om binnen die plannen voor dit gebied te kijken naar een betere oplossing voor het vrachtverkeer naar DE KOM. Het college stelt dat de andere oplossingen uit 2009 zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties in dit deel van de binnenstad. “Daarmee accepteert het college dat de gevaarlijke situatie met vrachtwagens die op zaterdag tussen de marktkramen doorrijden blijft bestaan. Het CDA zal dan ook blijven zoeken naar een veiliger oplossing hiervoor”, zegt CDA-raadslid Mart Hack.

Kapotte bestrating

In de commissievergadering heeft het CDA ook aandacht gevraagd voor de kapotte bestrating op het Stadsplein ter hoogte van het politiebureau en vele andere plaatsen in de binnenstad. De bestrating ligt op veel plekken schots en scheef met regelmatig kapotte tegens en flinke kieren tussen de tegels. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties voor voetgangers. Hack: “Het is een kwestie van tijd voordat iemand valt, iets breekt en de gemeente een schadeclaim krijgt. Bovendien hebben we als gemeenteraad afgesproken dat de binnenstad beter moet worden onderhouden.” Het college gaf het CDA en andere partijen gelijk in de geuite zorgen. Er loopt dan ook al een reparatieslag om de bestrating in de binnenstad te verbeteren. Vooral voor het politiebureau zal de gemeente zorgen dat de bestrating wordt gerepareerd.

CDA Wandeling Natuurkwartier & Oudegein 10 November 2018

Zaterdag 10 november was het CDA Nieuwegein te vinden op het Natuurkwartier en in het park Oudegein. Twee enthousiaste gidsen van het IVN (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) lieten de diversiteit van het gebied zien. Door het park verspreid staat een hele verzameling aan bomen, struiken en planten met allemaal hun eigen unieke eigenschappen. Wist u bijvoorbeeld dat de schubbige inktzwam een eetbare paddenstoel is, maar dat deze in combinatie met alcohol opeens wél giftig is? Dat, en nog veel meer informatie kregen we mee.

Het doel van de tour was om bewuster te worden van de grote biodiversiteit in Nieuwegein. Er staan heet veel verschillende soorten in onze stad, maar we weten er eigenlijk haast niets over. Gelukkig dat het IVN wel beschikt over die kennis en deze graag met anderen deelt tijdens hun rondleidingen door verschillende natuurgebieden in onze regio. Wanneer u nog eens een wandeling door de natuur met een ervaren gids wilt meemaken, dan kunt u via de site van het IVN, maar ook via bijvoorbeeld de Molenkruier, op de hoogte worden gehouden van de verschillende georganiseerde tochten.

Een minder vrolijk bericht betreft de verdwijning van veel verschillende soorten in Nederland en dus ook in Nieuwegein. Insecten, zoals de bij en de vlinder zijn belangrijke dieren voor onze leefomgeving. Ze bestuiven de planten en bomen, maar dienen ook als voedsel voor andere dieren, zoals vogels, en houden onze grondbodem gezond. Wanneer het slecht gaat met de insecten, gaat het uiteindelijk ook slecht met onze leefomgeving. 


Gelukkig kunnen we hier wel wat aan doen. Door het plaatsen van insectenkastjes of het neerzetten van (inheemse) planten in je tuin of balkon. Ook helpt het als, wanneer u uw tuin winterklaar maakt niet alles kort knipt, maar laat staan zodat insecten en vogels er gedurende de winter nog voedsel kunnen vinden. Het CDA Nieuwegein heeft hieruit lessen gehaald om de leefomgeving in de stad te verbeteren en neemt dit mee in haar boodschap en werk in de gemeente. Hopelijk wilt u zich ook inzetten voor een beter Nieuwegein en kunt u wat met deze tips. U kunt ook altijd nog meer tips vinden op de website van bijvoorbeeld het IVN. 

CDA onderzoekt hoe respectvol Nieuwegein is

Het CDA Nieuwegein roept alle inwoners op om mee te denken over hoe we in Nieuwegein respectvoller met elkaar kunnen omgaan. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat mensen zich zorgen maken over de manier waarop we met elkaar omgaan. Zien we nog wel om naar elkaar en, voelen we ons nog wel gerespecteerd op straat? CDA Nieuwegein deelt deze zorgen en lanceert tijdens de Week van Respect van 5 tot 11 november het ‘Hoe respectvol is Nieuwegein?’-onderzoek op cda.nl/respect.
In het onderzoek wordt onderzocht hoe mensen in Nieuwegein vinden dat het met respect gesteld is en wat er beter kan.

Door middel van gastlessen en andere activiteiten op scholen, sportclubs en in de wijk, draagt de organisatie van de Week van Respect bij aan een tolerante en respectvolle samenleving. Het CDA ondersteunt dit initiatief van harte, ook in Nieuwegein. 

De resultaten van de enquête zullen later bekend worden gemaakt. 
#WeekvanRespect

CDA Wandeling Nieuwegein 8 juli 2018

 

CDA Nieuwegein heeft vanmorgen een wandeling gemaakt door Vreeswijk. Met een fijn zonnetje was het prima wandelweer. Op de Dorpstraat konden we lezen dat de Dagwinkel dankzij een nieuwe eigenaar weer open gaat. Hier zijn wij als CDA erg blij mee. Verder zagen wij helaas dat iemand zijn graffiti kunstwerk op de monumentale Koninginnensluis heeft gespoten, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Jammer dat deze graffiti er blijkbaar al een behoorlijke tijd op zit. We vragen ons samen met omwonenden af wanneer het wordt verwijderd. Na een interessante en leerzame rondleiding in de Barbarakerk hebben we nog even van het weer en de sfeer genoten op het terras van Broodje Kaas aan de Dorpstraat. Het was een geslaagde ochtend en zeker voor herhaling vatbaar.
Ga je een volgende keer ook met ons mee? Of nodig het CDA uit voor een wandeling bij jou in de buurt en laat ons zien wat er daar speelt.

Nieuwegein

Beter aanbesteden impuls voor plaatselijk MKB
Vragen over voortgang raadsbesluit Groenling
Download ons programma 2018-2022!
Doe mee en word lid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.