Milieu

CDA Utrecht streeft naar een duurzaam Utrecht waarin inwoners, bedrijven en de gemeente allemaal hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een groene stad. Wij willen in Utrecht een ambitieus, maar ook realistisch duurzaamheidsbeleid dat aansluit bij de goede initiatieven in de stad. De inzet moet gericht zijn op daadkracht en het stapsgewijs boeken van concrete resultaten. Het is een maatschappelijke verandering die vraagt om een brede en open blik naar allerlei duurzame alternatieven.

Wij willen graag dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en kijkt naar hoe zij invloed kan uitoefenen op:

 • Bescherming van het openbare groen en water in een snelgroeiende en “versteende” stad als Utrecht.
 • Aansluiten bij de klimaatdoelstellingen van het Rijk, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame warmte.
 • Meer energiebesparing en zonne-energie op daken, zowel bij woningen, bijvoorbeeld door het ondersteunen van VvE’s, als bij gemeentelijk vastgoed (zoals sportaccommodaties, scholen, etc.). Hierbij moet samengewerkt worden met partners uit de stad.
 • Een beter milieurendement uit huishoudelijk afval door bijvoorbeeld afvalreductie, betere afvalscheiding en meer recycling.
 • Circulair bouwen, waarbij materialen opnieuw gebruikt kunnen worden als grondstof.
 • Faciliteren van elektrisch rijden met onder andere personenauto’s en bussen. In de toekomst kan wellicht ook aan rijden op waterstof gedacht worden. Zo verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de CO2-uitstoot .

Wij willen graag dat vanaf 2030 in de polder Rijnenburg gebouwd kan worden. Zo kunnen we het woningtekort in Utrecht voor een groot deel oplossen. Wat ons betreft gaat dat samen met een (tijdelijk) energielandschap met zonne-energie en (als dat technisch en ruimtelijk gezien mogelijk is) windenergie. Daarnaast willen we dat er ook genoeg ruimte overblijft voor natuur en roeiwater.

U kunt meer over dit onderwerp lezen in ons verkiezingsprogramma!

In het kort:

 1. Particulieren en woningbouwverenigingen stimuleren om zo duurzaam mogelijk te (ver)bouwen. De maatschappij op termijn ontkoppelen van de behoefte aan fossiele energie.
 2. Waar mogelijk gebruik maken van innovatiekracht van burgers en ontwikkelaars om duurzame energie op te wekken. Dit innovatieve vermogen moet niet beknot worden door regeldruk en verplichte quota.
 3. Groen vervoer: investeren in elektrisch openbaar vervoer en fietsparkeerplaatsen.
 4. Het CDA vindt het van groot belang dat afvalinzameling zo duurzaam mogelijk plaatsvindt.

Wat heeft het CDA al bereikt?

 • Wachtlijst grofvuil teruggedrongen, dit is een goede eerste stap in het oplossen van de afvalproblematiek. Lees hier meer!
 • Kolenbakken in Utrechtse parken om de parken schoon net en schoon te houden. Lees hier meer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.