Sport

We zijn trots op de 300 Utrechtse sportverenigingen en de bijdrage die ze leveren in de wijken van de stad. Sport is letterlijk van vitaal belang voor de stad: het verbindt mensen met elkaar en houdt ze gezond. Nog te veel sportverenigingen kampen echter met verouderde accommodaties. Het CDA zet zich ervoor in dat de gemeente, samen met de verenigingen, deze accommodaties waar nodig verbetert of vernieuwt. Sommige sportverenigingen huren hun accommodatie bij de gemeente. Hiervoor betalen zij huur, de zogenaamde ‘sporttarieven’. Deze tarieven moeten eerlijk zijn en vooral betaalbaar voor de verenigingen. 

Sportverenigingen

Sommige sportverenigingen hebben helaas nog steeds wachtlijsten. Wij willen dat de gemeente samen met deze verenigingen gaat zoeken naar oplossingen om deze wachtlijsten terug te dringen, door bijvoorbeeld accommodaties uit te breiden of extra sportvelden aan te leggen. Doordat het aantal inwoners in Utrecht de komende jaren fors stijgt, is het noodzakelijk dat ook het aantal accommodaties de komende periode meegroeit.

Het CDA wil dat de gemeente sportverenigingen ondersteunt, zodat ze zich kunnen richten op de belangrijke taak die ze hebben. Dit betekent dat de gemeente weet wat er binnen verenigingen speelt en waar behoefte aan is. Dat kan gaan om investering in vernieuwing van accommodaties. Het hoeft echter niet altijd om geld te gaan. Zo kunnen sportverenigingen al geholpen worden met betere informatie over het besturen van een vereniging of informatie over beschikbare subsidies. De gemeente moet deze informatie op een toegankelijke manier beschikbaar stellen.

Het CDA vindt het daarnaast belangrijk dat de gemeente meedenkt over de toekomst van het verenigingsleven in Utrecht. Steeds meer kinderen voelen zich aangetrokken tot e-sports en vinden hierdoor minder snel de weg naar een sportvereniging. De gemeente denkt met verenigingen mee op welke manier digitaal en fysiek sporten kunnen worden gecombineerd binnen sportverenigingen.

Varen, zwemmen en roeien

Zwemmen is een van de meest toegankelijke en laagdrempelige manieren van beweging. Daarnaast is zwemmen in de steeds warmer wordende zomers een prettige manier voor stadsbewoners om verkoeling te zoeken. In Utrecht moet daarom meer ruimte komen om in de buitenlucht te zwemmen. Daarbij moeten we met elkaar rekening gaan houden in en op het water. Het CDA Utrecht wil duidelijkere spelregels op het water en de handhaving en bewustwording erover moet op orde zijn. We willen bij de Weerdsluis een veilige zwemgelegenheid in het water realiseren. Ook willen we de lange wachtlijsten voor zwemlessen aanpakken door meer ruimte te reserveren in de gemeentelijke zwembaden voor zwemscholen. De recreatievaart verdient echter ook de ruimte. Utrecht wordt steeds dichter bebouwd, wat leidt tot steeds meer obstakels in de bevaarbare wateren. Daarom zetten wij ons vol in voor het bevaarbaar houden van de Utrechtse wateren. Projecten zoals de heropening van de Catharijnesingel krijgen van het CDA dan ook alle steun. 

De roeisport heeft een lange geschiedenis in Utrecht. Dat moet zo blijven, maar daarvoor is het wel van belang dat de kwaliteit van het Utrechtse roeiwater op het Merwedekanaal gewaarborgd blijft. Het CDA Utrecht is daarom tegen het plaatsen van onnodige obstakels in het roeiwater en vindt dat het aantal bruggen over het kanaal tot het minimum beperkt moet blijven. Bruggen die wel noodzakelijk zijn, moeten ruim voldoende doorvaarhoogte hebben en gevrijwaard zijn van peilers in het water. Daarnaast zijn wij voorstander van het aanleggen van een volwaardige wedstrijdbaan bij de nieuw te ontwikkelen woonwijk Rijnenburg. Samen met de Utrechtse roeiverenigingen en de KNRB moet de gemeente deze zo snel mogelijk gaan realiseren. 

Lees meer over dit onderwerp in ons verkiezingsprogramma!

In het kort:

 • Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in Utrecht en moeten worden ondersteund door de gemeente.
 • Er moet meer ruimte komen om in de buitenlucht te kunnen zwemmen. Daarvoor zijn duidelijke spelregels op het water nodig, en moet de handhaving op orde zijn.
 • De Utrechtse wateren moeten bevaarbaar blijven.
 • Het CDA Utrecht verzet zich tegen het plaatsen van onnodige obstakels in het roeiwater en vindt dat het aantal bruggen over het kanaal tot het minimum beperkt moet blijven.
 • Het CDA Utrecht wil dat de gemeente samen met de verenigingen gaat zoeken naar oplossingen om wachtlijsten terug te dringen, door bijvoorbeeld accommodaties uit te breiden of extra sportvelden aan te leggen.

Wat heeft het CDA bereikt?

 • Op basis van een verenigingsenquête hebben we een 10-puntenplan gepresenteerd om de ondersteuning van verenigingen beter te organiseren.
 • We hebben een motie ingediend tegen teveel regeldruk voor sportverenigingen. Lees hier meer!
 • Door de Coronacrisis zijn winkeliers en ondernemers hard geraakt. Jantine vroeg aandacht voor click & collect in Utrecht om aan hen ruimte en perspectief te bieden. Lees hier meer!
 • We hebben Schriftelijke vragen gesteld over Zwembad de Kromme Rijn.
 • Dankzij de inzet van Sander van Waveren is de atletiekbaan in het Amaliapark gered. Lees hier meer!
 • Het voorstel van CDA Utrecht om de overbodige Heycopbrug bij de Merwedekanaalzone niet te realiseren, werd gelukkig in 2021 aangenomen in de gemeenteraad. Hierdoor blijft het roeiwater op het Merwedekanaal beter begaanbaar voor roeiboten!
 • Bert van Steeg zet zich al geruime tijd in voor het tekort aan sportaccomodaties in Utrecht. Verenigingen zoals Utrecht Cangeroes dreigen hier namelijk de dupe van te worden. Lees hier meer! 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.