Erno Hartsuiker

Raadslid

Erno Hartsuiker, al 53 jaar en een ‘echte’ Alblasserdammer. Altijd sociaal en maatschappelijk betrokken. 

Alblasserdam is een mooi dorp en ik vind het geweldig een bijdrage te leveren ons dorp mooier en leefbaarder te maken. Voor alle bewoners, zonder onderscheid op afkomst, leeftijd, geaardheid of religie.  

Al vroeg zette ik mij in voor jongerenverenigingen (oa Scouting Alblasserdam) en was betrokken bij de organisatie van Alblaspop. Ik hou ervan als bewoners zelf verantwoordelijkheid en betrokkenheid tonen. Zo heb ik mij jaren lang ingezet voor de Belangenvereniging Dijk. Meedenken en soms strijden voor een veilige en leefbare dijk en….  het behoud van een sterk bepalend dorpsgezicht.

Ik werk op het Operationeel Centrum van de politie Rotterdam. In nauwe samenwerking met de veiligheidsregio zorgen wij voor adequate hulpverlening en opschaling in nood- en crisissituaties. Veiligheid en Leefbaarheid zijn voor mij belangrijke thema’s. 

Afgelopen jaar werd ik benaderd door de CDA fractie. Wil jij na jaren van  ‘iets vinden van’ over te stappen naar  ‘meebeslissen en verantwoording nemen’?, was de vraag. Het afgelopen jaar heb ik als burgerraadslid meegekeken en geleerd. Actief meegedaan in de commissie grondgebied. De eerste ervaringen zijn positief. Het is soms veel, complex en vol dilemma’s.  Anderzijds is dit de plaats waar je echt het verschil kan maken. De plaats waar ik mijn ambitie ‘een nog mooier en nog leefbaarder dorp’ waar kan maken. Ik ben trots verkiesbaar te zijn voor deze sterk lokaal betrokken fractie! 

Waarom het CDA

Het dorp is op sommige punten sterk verdeeld. Met 21 kerken en een moskee. Van zeer principieel tot vrijgemaakt. Van kleine en lokale bedrijvigheid tot zeer grote en internationaal georiënteerde industrie. De belangen liggen soms mijlen ver uit elkaar. Dat merk je ook in de lokale politiek. Verdeeldheid en polarisatie liggen op de loer.

Naar mijn mening is voor Alblasserdam het CDA een onmisbare partij met een enorme belangrijke opdracht; verbinding en samen optrekken.

Een mooi en leefbaar dorp maken voor ons allemaal. Waar op basis van respect wordt omgaan met principes en regelgeving. En een ieder zich vrij voelt te zijn wie hij is en te leven zoals hij dat wenst.  LHBTI beleid, zondagsrust, toerisme, sociale zorg…. Daarin heeft de CDA fractie de afgelopen jaren het verschil gemaakt en laten zien een brede volkspartij te zijn.  Het CDA is een partij voor iedereen!  Met een visie waar ik mij sterk toe voel aangetrokken. 

Voor mij belangrijke thema’s 

Onze landelijk ligging en matige OV maakt autogebruik vooralsnog onmisbaar. Zoals het zich nu laat inzien, loopt ons dorp in 2040 helemaal vast. Verantwoord politiek bedrijven is vooruitzien en de verantwoording te pakken en belangrijke beslissingen te nemen. Een derde verkeersontsluiting dient hoog op de politieke agenda te blijven. Mede omdat bouwen, bouwen, bouwen onverminderd door moet gaan. De jonge generatie heeft recht om op een betaalbare wijze te kunnen wonen. Betaalbare koop- en sociale huurwoningen heeft bij mij de hoogste prioriteit. Beter of radicaal ander openbaar vervoer dient meer aandacht te krijgen.

Overlast dient beter te worden aangepakt. Concretere maatregelen en duidelijker politiek beleid op overlast gevende plaatsen (lammetjeswiel, schapenkade, hangplekken).  Ervaringen vanuit mijn werk, maken dat ik een groot voorstander ben van cameratoezicht.  

2020 liet zien wat sluimerende ondermijning met een dorp kan doen. Meer toezicht is niet altijd een oplossing. De samenleving zijn wij! Gemeente, woningbouwvereniging, handhavers EN bewoners dienen beter samen te werken in de signalering van afwijkend gedrag en verdachte omstandigheden. 

Alblasserdam is de afgelopen jaren echt opgeknapt. Ik vind dat het dorp nog meer tot leven mag komen. Het Raadshuisplein, de horeca en het huis van de samenleving zijn daar goede voorbeelden van. Een mooie verbinding met het Makado Centrum is nog waar het ontbreekt. Ik ga voor een opgang bij de Nedersassen die kwalitatief aansluit bij het mooie plein.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.