Jan de Kok

Bestuurslid

Ik ben burgerraadslid vanaf 2018. Ik zet me in als burgerraadslid CDA, omdat je als burger commentaar op het  functioneren van de gemeenteraad kunt hebben! maar je kunt je ook inzetten als raadslid en dan kun je meedenken en beslissen. Waar door je soms op een heel andere conclusie komt.

De gemiddelde maand in mijn functie is fractievergaderingen - commissievergaderingen -  bio overleg. Gemiddeld twee avonden in de week.

Ik woon al bijna vijftig jaar in Alblasserdam

Ik heb  veertig jaar als wegenwacht bij de ANWB gewerkt

Daarna heb ik tien jaar de kinderboerderij gerund als voorzitter en bestuur.

Ik heb zeven jaar bij voedselbank gewerkt als vrijwilliger

Jeugdouderling Ontmoetingskerk.

Momenteel bestuur PCOB

Vrijwilliger bij WoonCadans.

Onderdelen in mijn functie CDA  waar ik een rol in heb gespeeld

  • Opgang Nedersassen [Lift]
  • LHBTI
  • GVVP
  • Contacten Voedselbank
  • Het vertegenwoordigen van de senioren in Alblasserdam

Aandachtspunten voor het komende termijn

  • De belangen van de senioren in Alblasserdam
  • Voedselbank
  • Verkeersveiligheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.