24 januari 2024

Jean Wiertz - Kandidaat-partijvoorzitter

Jean Wiertz is door het Landelijk Bestuur van het CDA voorgedragen als partijvoorzitter. Jean wil als voorzitter met een waardengedreven politiek een bijdrage leveren aan een fatsoenlijk land en aan de vernieuwing van onze partij. Zijn bestuurlijk handelen baseert Wiertz voortdurend aantoonbaar op het christendemocratisch gedachtegoed: “Ik kán niet anders handelen, het zijn míj́n waarden.”

Voorzitter van de selectiecommissie Robbert Jan van Duijn: “Jean heeft een duidelijk en authentiek CDA-verhaal, waarbij het beeld en het verhaal overeenkomen. Hij is een verpersoonlijking van de waarden van het CDA. Een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan het CDA drijft hem. Hij heeft bestuurlijke ervaring in transities en veranderprocessen. Jean geeft mensen het gevoel dat zij gezien en gehoord zijn, en kan daarmee de verbinding leggen tussen diverse groeperingen binnen onze partij.”

https://www.cda.nl/jean-wiertz

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.