30 juni 2023

Plassen en sloten in wijde omtrek Chemours-fabriek zwaar vervuild met PFAS

Schriftelijke vragen CDA-fractie over:

Tweede uitzending Zembla extra (29 juni 2023). Plassen en sloten in wijde omtrek Chemours-fabriek zwaar vervuild met PFAS.

Na de unaniem aangenomen CDA-motie op 20 juni, (Onderwerp: Motie Aansprakelijkheidsstelling DuPont/Chemours en Bescherming gezondheid van omwonenden van industrie.) lijkt de aansprakelijkheidsstelling door Alblasserdam van geleden schade door Du Pont/Chemours acuut noodzakelijk te zijn.

In de tweede uitzending van Zembla werd specifiek aandacht besteed aan recreatieplas Lammetjeswiel en het pas aangeplante voedselbos en de vervuiling van ons oppervlaktewater, de Alblas en sloten met PFAS en GenX. Wij zijn geschokt door de ernst van de vervuiling, vele malen ernstiger dan in de Westerschelde, en de gevolgen wat dit heeft op termijn voor de gezondheid van onze inwoners. Ook zijn we geschokt door de doofpotcultuur bij Du Pont/ Chemours en de reactie van dit bedrijf. Ook de rol van het Waterschap, wat blijkbaar metingen heeft verricht sinds 2018 maar daar verder openbaar niets mee doet, roept vragen op. Net als velen met ons maken we ons ernstige zorgen en vinden dat deze vervuiling moet stoppen en dat deze stoffen niet thuis horen in ons milieu, ons water en ons voedsel.

Dat roep bij onze CDA-fractie de volgende vragen op:

  1. Is het nog verantwoord te zwemmen in het Lammetjeswiel nu blijkt dat de concentratie PFOA een factor 250 boven de norm ligt en GenX en factor 6? Moeten we het Lammetjeswiel niet onmiddellijk sluiten met name voor kinderen?
  2. Zijn er cijfers bekend over de concentraties PFOA en GenX in de Alblas, de Lage en Hoge Boezem waar ook veel gezwommen wordt?
  3. Hoe zit het met de concentraties in sloten en andere oppervlaktewaters waar men vanuit sproeit voor moestuinen?
  4. Zijn cijfers over concentratie PFOA en GenX in ons oppervlaktewater (met name in het Lammetjeswiel) nooit bekend geweest bij de gemeente Alblasserdam?
  5. Waarom heeft het Waterschap Rivierenland, wat blijkbaar al metingen verricht sinds 2018, wel Chemours over haar bevindingen ingelicht en niet onze gemeente laat staan haar ingezetenen, wij allemaal dus?
  6. Gaan we zo snel mogelijk maatregelen nemen om deze vervuiling met name in het Lammetjeswiel op te ruimen?
  7. Stelt de gemeente Alblasserdam DuPont/Chemours aansprakelijk voor alle kosten van sanering van ons zwem en oppervlaktewater en de gevolgschade voor onze gezondheid van onszelf en van onze kinderen en kleinkinderen?
  8. Worden mensen met moestuinen, volkstuincomplexen en het pas aangelegde voedselbos gewaarschuwd voor mogelijke gevolgen van consumptie van eigen teelt? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.