03 juli 2022

CDA-motie ‘Samen werken aan de Delftenaar centraal’ unaniem aangenomen

Sinds het debat over het coalitieakkoord op 15 juni jl. is er veelvuldig contact geweest tussen fractievoorzitters van oppositie- en coalitiepartijen. Inzet van het CDA is daarbij steeds geweest om de onderlinge verbinding te versterken en tot goede (proces)afspraken te komen om gezamenlijk verder te komen. Immers, alle 39 gekozen gemeenteraadsleden hebben de taak om Delft mooier, beter, socialer en groener te maken. Het CDA vindt het belangrijk dat de voltallige gemeenteraad die inzet heeft.

Daarom diende de gehele oppositie (Hart voor Delft, VVD, SP, CDA, Onafhankelijk Delft en Volt) een motie in om het vijfpuntenplan en reflectie op het (in)formatieproces in een raadsconferentie te bespreken en te kijken hoe de ideeën van de oppositie het coalitieakkoord kunnen verrijken. De motie riep op om hiervoor zogenoemde regelruimte te reserveren in de aankomende begroting. Verder vraagt de motie te werken aan de vraag hoe het proces van (in)formatie verbetert kan worden. Dit kan overigens ook buiten de raadsconferentie. Het CDA was eerste indiener van de motie en onze fractievoorzitter Frank Visser verdedigde de motie dan ook tijdens de gemeenteraadsvergadering. Aan het einde van het debat werd de motie in stemming gebracht en stemden alle gemeenteraadsleden voor de motie. Daarmee is de motie unaniem aanvaard. We kijken uit naar een goede bespreking na het zomerreces.

 

 

 

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.