12 november 2020

Begroting 2021 Krimpen aan den IJssel door gemeenteraad vastgesteld

Krimpen aan den IJssel

De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel heeft ingestemd met de door het college van burgemeester en wethouders aangeboden conceptbegroting. Er werd één amendement aangenomen: de gemeente verstrekt in 2021 een extra bedrag van €17.500 aan de Stichting Leergeld. Dit bedrag brengt de gemeente ten laste van het vrij besteedbaar deel van de vrije reserve. Voor het overige is de begroting in 2021 ongewijzigd gebleven.

Sluitend voor 2021 

De begroting is sluitend in 2021, met een klein structureel overschot voor de komende jaren. Wethouder van financiën Wubbo Tempel: “Het is een begroting die erop gericht is om Krimpen aan den IJssel evenwichtig door de coronacrisis te loodsen. Vanzelfsprekend zijn er grote onzekerheden, maar dit is onder de omstandigheden een verantwoord voorstel geweest.”

Samen door de crisis

Deze coronacrisis heeft gevolgen op ieders leven, maar ook op maatschappelijke en politiek-bestuurlijke vraagstukken en gemeenteopgaven. De gemeente blijft alle inwoners en ondernemers van Krimpen aan den IJssel perspectief bieden. In het bijzonder de kwetsbaren, de jeugd en allen die door de coronacrisis zijn én worden getroffen. Van belang hierbij is een breed draagvlak voor het totaalpakket aan opgaven en beleidsvoornemens en de financiële aanpak daarvan.

Geen voorzieningen dicht

In de begroting houden wij vast aan de kwaliteit van onze dienstverlening én aan het kwaliteitsniveau van onze openbare ruimte. Er hoeven geen voorzieningen dicht. Ook is er nog steeds voldoende ruimte voor de al geplande investeringen in met name de openbare ruimte en de onderwijshuisvesting.

Investeren in de samenleving in al haar diversiteit

De gemeente Krimpen investeert in de Krimpense samenleving in al haar diversiteit. Dat doen we met respect voor alle inwoners van Krimpen aan den IJssel. Bijzondere aandacht geven we daarbij aan de thema’s sport, cultuur, onderwijshuisvesting, wonen, duurzaamheid, economie en de mobiliteit van ouderen. Bovendien hebben wij structurele dekking weten te vinden voor de breed gewenste uitbreiding van de BOA’s, de beleidsintensiveringen in het sociaal domein en het gratis openbaar vervoer voor senioren met een klein inkomen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.