Verkiezingsprogramma 2022-2026 - Bouwen aan de toekomst

De boodschap is duidelijk: Het CDA Krimpen wil bouwen aan de toekomst! Dat betekent een goede balans tussen korte én langetermijnvisie en daarmee ook korte en langetermijnplannen. Daarnaast hebben onze speerpunten onderling sterke samenhang. Meer aandacht voor activiteiten, beweging en het herijken van woonvormen bouwen ook mee aan meer verbinding, een gezondere samenleving en een prettige leefomgeving. Ze bouwen aan een stabiele, gezellige, betrokken en groene gemeenten waar we met elkaar samenleven.

 

5 speerpunten vormen de leidraad van onze campagne:

1.           Krimpen krijgt een bruisend centrum

2.           Krimpen wordt de gezondste en duurzaamste gemeente van Nederland

3.           Krimpen krijgt een zorghotel

4.           Een Knarrenhof moet er komen!

5.           Een Algerabypass geeft Krimpen lucht

 

Samen bouwen we zo aan de toekomst van Krimpen aan den IJssel. Bouwt u mee? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.