Verkiezingsprogramma 2022-2026

De boodschap is duidelijk: Het CDA Krimpen wil bouwen aan de toekomst! Dat betekent een goede balans tussen korte én langetermijnvisie en daarmee ook korte- en langetermijnplannen. Ze bouwen aan een stabiele, gezellige, betrokken en groene gemeente waar we met elkaar samenleven.

Uitgangspunten

De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangpunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.