De 8 Krimpense thema's

Onze visie op Krimpen aan den IJssel samengevat in 8 thema's

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Uitgangspunten

De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangpunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.