20 oktober 2020

CDA aanjager Knarrenhof in Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel

Waar kan ik op een prettige manier oud worden? Hoe kan ik het beste wonen? Is er dan nog wel zorg beschikbaar? Vragen die veel mensen van boven de vijftig of zestig bezighouden. Het CDA in Krimpen aan den IJssel ziet zichzelf als aanjager van een gezamenlijke woonplek met de aansprekende term: Knarrenhof.

“Mensen willen graag zelf die keuze maken, vandaar het initiatief om op zoek te gaan naar een geschikte woon- en leefplek voor mensen boven de 50 jaar!’, zeggen Gerrit Jan Miedema, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Krimpen en Renée van Velzen, burgerlid.

Situatie nu

De fractie van het CDA in de gemeenteraad ontdekte samen met enkele belangstellende inwoners dat er landelijk al initiatieven waren om met name ouderen zo veel mogelijk zelfstandig in daartoe passende huizen te laten wonen. Er is contact met Stichting Knarrenhof die bijvoorbeeld in Zwolle en op een aantal andere plekken in Nederland al een woonhof met levensloopbestendige woningen gebouwd heeft. Zelfstandigheid en privacy staan centraal, maar met alle gelegenheid, indien gewenst, elkaar te kunnen helpen: verzorgen van de tuin, boodschappen voor elkaar doen, enz. “Als we elkaar helpen zal er minder vaak een beroep op de kinderen gedaan hoeven worden”: aldus bewoners in Zwolle.

“Want het gaat er uiteindelijk om dat je als ouderen verbinding zoekt en omkijkt naar elkaar”, zeggen Yolande en Arend Gorter en Clary en Piet de Vries, inwoners van Krimpen aan den IJssel en samen met het CDA initiatiefnemers in Krimpen aan den IJssel die graag een gezamenlijke woonplek met gelijkgestemden in ons dorp willen creëren.

Kostenbesparend

“Gedacht wordt aan een gezamenlijke hof met daarbij als centraal middelpunt een apart hofhuis om elkaar te ontmoeten. Samen leuke creatieve activiteiten te kunnen doen. Dat levert kostenbesparing op. Minder snel een beroep op de WMO en de kans op eenzaamheid neemt af!”, aldus Gerrit Jan Miedema. In het hofje zou ruimte kunnen zijn voor bijvoorbeeld 30% sociale huur-en 70% koopwoningen. Kenmerken: veilig, duurzaam, ouderenvriendelijk, levensloopbestendig. Medewerking van de gemeente en eventueel Woningbouwcoöperatie is nodig voor het beschikbaar stellen van een plek. “Zelfredzaamheid staat dus naast het sociale gebeuren centraal. Wij hopen dat dit initiatief door de gemeente gehoord en beloond wordt.”

Straks

Zodra dat gezien de Coronacrisis weer mogelijk is, gaan wij een voorlichtingsavond organiseren voor belangstellende inwoners van Krimpen aan den IJssel”, zegt het CDA. Want eerst willen de initiatiefnemers weten hoeveel belangstelling er is om te gaan wonen in een Knarrenhof.

Inwoners van Krimpen aan den IJssel kunnen voor vragen terecht bij Gerrit Jan Miedema via [email protected] en ook hun belangstelling kenbaar maken. Op www.knarrenhof.nl vindt u meer informatie en daar kunnen geïnteresseerden zich ook inschrijven voor een Knarrenhof in Krimpen aan den IJssel.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.