09 oktober 2020

CDA bijdrage Verkeer- en vervoervisie 2020-2025 gemeente Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel

Op 8 oktober 2020 is in de commissievergadering de Verkeer- en vervoervisie 2020-2025 aan de orde geweest. De fractie van het CDA wil het College en de ambtenaren complimenteren met het realiseren van deze Verkeer- en vervoervisie voor de komende jaren. In het raadsvoorstel wordt aangegeven wat de belangrijkste aanpassingen zijn in vergelijking met de vorige nota.

Het CDA is blij dat verkeersveiligheid een prominente plaats krijgt. Verder vindt het CDA de extra aandacht voor het fietsverkeer een goede zaak. Ook juicht het CDA toe dat in het raadsvoorstel specifieke aandacht is voor duurzaamheid. De fiets en het Openbaar Vervoer moeten er toch voor zorgen dat het gebruik van de auto binnen de gemeentegrenzen gaat afnemen. Tegelijkertijd beseft de CDA fractie ook dat door de huidige crisis met name het gebruik van de auto minder zal afnemen dan we zouden wensen.

Deze crisis laat ook zien dat de e-bike een serieus alternatief is voor andere vormen van mobiliteit. De plannen om binnen Krimpen aan den IJssel veel aandacht te besteden aan doorgaande en veilige fietsroutes is in de lijn van de visie van het CDA. Verkeersveiligheid is en blijft voor het CDA op nummer één staan. Tegelijkertijd is het bemoedigend om te zien dat de burgers van Krimpen aan den IJssel in een relatief veilige gemeente wonen.

In Nederland zijn er drie wegcategorieën: stroomwegen, erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen. In Krimpen aan den IJssel hebben we eigen categorieën. Het CDA vraagt aan de wethouder om in de nota hierover een notitie op te nemen en in de toekomst tot een aansluiting te komen met de landelijke normen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.