28 november 2020

CDA Krimpen aan den IJssel dient 2 amendementen in op het landelijk CDA partijprogramma

Krimpen aan den IJssel

Het CDA dient de volgende amendementen in "Afschaffen BTW op groente en fruit" en "Structureel aanpakken laaggeletterdheid". Op het landelijk congres van 12 december 2020 kan hierover worden gestemd. 

Amendement Afschaffen BTW op groente en fruit (ingediend samen met de afdelingen Rotterdam en Teylingen)

Toe te voegen in het hoofdstuk 'Zorg' in de paragraaf 'preventie'

Gezonde voeding is cruciaal voor een veelvoud aan zaken. Zo is er een direct effect op het leervermogen, op de mentale weerbaarheid en op het afgehele welbevinden. Het CDA staat daarom de afschaffing van de BTW op onbewerkte groente en fruit voor. (Onbewerkt: niet op appelsap, wel op appels. Niet op friet, wel op aardappels. Niet op maaltijdsalades, wel op voorgesneden groente.)

Toelichting

Bij de aanpak van het roken is het sinds jaar en dag een geaccepteerd instrument: prijsverhoging om gedrag te bepalen. Sturen via de portemonnee. Want, zo is ook volgens het huidige kabinet de insteek: een hogere prijs remt het gebruik van rookwaar. En dat is beter voor de algemene gezondheid. 

Evenzo valt andersom te redeneren: lagere prijs stimuleert het gebruik van gezonde producten. Onder meer onderzoekers van de Universiteiten Groningen en Wageningen hebben bij herhaling aangetoond dat groente en fruit te weinig voorkomen in het dagelijkse menu van mensen die weinig geld hebben. Kort gezegd: mensen met weinig geld hebben een aantoonbaar ongezonder voedingspatroon.

Gezonde voeding is cruciaal voor een veelhoud aan zaken. Zo is er een direct effect op het leervermogen, op de mentale weerbaarheid en op het algehele welbevinden. Deze maatregel is te bekostigen uit de middelen die op de Rijksbegroting beschikbaar zijn voor preventie in de gezondheidssfeer. Beter ware het, en effectiever, om aantoonbaar ongezonde voeding onder het hoge BTW-tarief te brengen. Dat levert per saldo méér effect voor de volksgezondheid. Namelijk: het stimuleert het eten van goede voeding én het remt het eten van ongezonde voeding.

Wubbo Tempel, Rotterdam

Martijn Vroom, Krimpen aan den IJssel

=====

Amendement Structureel aanpakken laaggeletterdheid (ingediend samen met de afdeling Rotterdam)

Toe te voegen in het hoofdstuk 'Onderwijs'

Het CDA wil een structurele aanpak van de laaggeletterdheid in Nederland. Daartoe wordt op korte termijn het onderwijscurriculum vanaf de voorschoolse educatie tot en met de laatste klassen van de middelbare school geanalyseerd. Het bijbrengen van taalvaardigheid in lezen en schrijven dient uitgangspunt te worden van het onderwijs.

Toelichting

De wijze waarop wij leren lezen en schrijven is aantoonbaar niet afdoende om laaggeletterdheid tegen te gaan. De strijd tegen de laaggeletterdheid wordt grotendeels gevoerd door tijdelijke programma's, extra aanbod, speciale dagen of weken. Berichten van de overheid worden in twee soorten naar buiten gebracht: mensen die het wél snappen, en een simpele versie voor de rest.

De grote crisis in de maatschappelijke communicatie is dat de laaggeletterdheid in Nederland toeneemt. De economische effecten, maar ook het onbegrip bij de groeiende groep mensen die niet mee kunnen komen, zijn betonrot in de samenleving. En er is geen daling te bespeuren. Daarom moet nadrukkelijk onderzocht worden of de structuur waarmee leerlingen op de Nederlandse scholen taligheid (lezen en schrijven) aangeleerd krijgen wel klopt.

Wubbo Tempel, Rotterdam

Martijn Vroom, Krimpen aan den IJssel

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.