02 maart 2018

CDA Krimpen: Besturen met resultaat

Krimpen aan den IJssel

In de afgelopen raadsperiode heeft het CDA weer deel uitgemaakt van het Krimpens College. Dankzij de inzet van onze wethouder Arnold de Leeuw heeft het CDA een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het bestuur van Krimpen aan den IJssel. Het coalitieakkoord “Sterker door verbinden” van 2014 was een goede basis voor een groot aantal resultaten in de afgelopen vier jaar. Enkele voorbeelden worden hieronder genoemd:

 • Voor het CDA is onderwijs een van de belangrijkste aandachtsgebieden. In de afgelopen periode zijn de scholen Kortland, Rudolf Steiner en de Wegwijzer gerenoveerd. In de komende periode zijn de Groeiplaneet, Octaaf en Mozaïek aan de beurt. Het nieuwe Krimpenerwaard College is geopend. Dit nieuwe gebouw is een sieraad voor Krimpen.

 • Op het gebied van sport en cultuur is er in deze periode veel tot stand gebracht.
  De Tuyter is vernieuwd. De bibliotheek, de muziekschool, Concordia, de speel-o-theek en het jongerenwerk hebben daarmee een nieuwe plek gekregen. De Tuyter heeft ook weer een cultureel programma. De kinderboerderij is ook in het nieuw gezet en is evenals het zwembad, de muziekschool en de binnensportaccommodaties verzelfstandigd. Dit geeft deze instellingen een stevige basis voor de toekomst. Voor veel verenigingen zijn de sportvelden en/of clubgebouwen vernieuwd: voor De Treffers (handbal), KOAG (korfbal), MHCK (hockey) en TCK (tennis). DCV volgt in de nieuwe collegeperiode. En natuurlijk moeten we het nieuwe Van Bronckhorstsportveld noemen! Tenslotte is er een plan vastgesteld om de speelplaatsen te vernieuwen met meer afwisseling en spelen in het groen.

 • Voor het CDA houdt goed samen leven in dat we moeten investeren in de samenleving. De gemeente heeft haar nieuwe taken op het gebied van jeugd en Zorg goed opgepakt. Hiervoor werden KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team ingericht. Diverse nieuwe projecten werden gestart, zoals het autisme café, eenzaamheidsprojecten, projecten samen met de kerken en aangepaste sporten. Met veel vrijwilligers werd de opvang van vluchtelingen opgepakt. Via Synerkri en Jeugd en Jongerenwerk worden er volop activiteiten voor de jeugd georganiseerd zoals sporttoernooien, zomerweken, films, etc.

 • Voor Krimpen blijft bereikbaarheid een belangrijk vraagstuk. Het overleg met buurgemeenten, metropoolregio en provincie voor een gezamenlijke aanpak is met hernieuwde energie opgepakt. Er zijn en worden plannen ontwikkeld: de grote kruising, een nieuwe verbinding N210-Lekdijk, een P+R voor Krimpenerwaard en verdere verbetering van het OV. Voor langere termijn oplossingen biedt het rapport “Visie op de Krimpenerwaard” (Riek Bakker) goede aanknopingspunten. Daarnaast is de veiligheid op diverse plaatsen verbeterd zoals de Lekdijk, de IJsseldijk en wordt de geluidsoverlast op de N210 en Algerabrug nu aangepakt.

 • Om Krimpen aantrekkelijk te houden om te wonen, moeten er voldoende woningen zijn en moet de (fysieke) omgeving prettig zijn. De nieuwbouw aan het Prinsessenpark heeft een goede uitstraling. Dat geldt ook voor het nieuwe Raadhuis. Bouwprojecten zoals (Rabobank) Marathon, Waardhuis, De Wilgen en Veerdam zijn evenzovele verrijkingen van het Krimpense woningaanbod. Voor de komende tijd zijn de plannen voor het gebied Centrum, waar nu nog het busstation ligt, belangrijk.

 • In de afgelopen periode zijn veel inspanningen gedaan op het gebied van duurzaamheid. In dit verband kunnen worden genoemd: versneld invoeren van LED-verlichting (openbare verlichting), energieneutrale huisvesting voor de gemeente (Raadhuis), gescheiden afvalinzameling, invoering van duurzaamheidsleningen, subsidieregeling groene daken en de structurele sanering van het EMK-terrein.

 • Het CDA is ambitieus maar ook financieel solide. In de afgelopen periode was de CDA wethouder Arnold de Leeuw verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente.
  Deze financiën zijn op orde. We hebben een sluitende begroting en jaarrekening en voor het eerst sinds lange tijd geen verhoging OZB. Dit kwam onder andere doordat de gemeente kans zag een aantal extra subsidies binnen te halen.

 • Het CDA vindt inbreng van inwoners erg belangrijk. Daarom heeft elke wijk nu een wijkwethouder en worden alle plannen in een veel vroeger stadium besproken met betrokkenen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de plannen voor Langeland, de EMK-sanering, duurzaamheid en vernieuwing speelplaatsen.

Er is dus veel tot stand gebracht, maar er liggen ook grote uitdagingen voor de toekomst. Met het CDA in het College is Krimpen aan den IJssel ook in de komende raadsperiode goed af. Een uitstekend ingewerkte wethouder als Arnold de Leeuw kan het verschil maken. 

Daarom is het belangrijk dat u op 21 maart uw stem uitbrengt op het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.