16 maart 2018

CDA Krimpen, de eerste 5 kandidaten van de lijst

Krimpen aan den IJssel 

1. Arnold de Leeuw, Lijsttrekker 

Krimpen dat zijn wij, allemaal. Het CDA gelooft dat de inwoners samen Krimpen maken. Dat doen we door actief te zijn in verenigingen, door voor elkaar te zorgen en door mee te praten over hoe het beter kan in Krimpen. Dat maakt Krimpen plezierig om te wonen. Daarom vindt het CDA dat: Verenigingen en vrijwilligers gewaardeerd en ondersteund moeten worden door de gemeente. Iedereen mee moet kunnen doen aan sport en cultuur. Onze lokale voorzieningen in stand moeten blijven en inwoners de kans en steun moeten krijgen om zelf activiteiten te organiseren.

2. Gerrit Jan Miedema, Veiligheid

Een veilige leefomgeving is van groot belang voor het woonplezier van u als inwoner van Krimpen aan den IJssel. Wat mij betreft gaat het dan om veel zaken, zoals: prettig leefklimaat. Dus dat u met een gerust gevoel over straat kan gaan in Krimpen, overdag zowel als ’s avonds. En ook veiligheid op straat en in het verkeer als voetganger, fietser, bromfietser en in de auto. Het CDA zet zich in voor het realiseren en verbeteren van het beleid en maatregelen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Ik maak me hiervoor sterk in de gemeenteraad.

3. Cisca Snel, Zorgen voor elkaar

Het CDA ziet de zorg van haar inwoners en de voorzieningen die daar bij horen als één van de belangrijkste taken van de gemeente: het ondersteunen van inwoners die het nodig hebben en zorgen dat zoveel mogelijk inwoners meedoen in onze samenleving. Hierbij denken we ook aan zorg waarbij mensen de mogelijkheid hebben om dicht bij elkaar te blijven wonen en zorg op maat voor iedereen toegankelijk. Het samenwerken met de professionals, vrijwilligersorganisaties en de kerken loop goed en moet zo mogelijk worden uitgebreid.

4. Fred Slappendel, Bereikbaarheid

Een betere bereikbaarheid kan er voor zorgen dat het wonen en werken in Krimpen nog aangenamer wordt. Wij als CDA hebben hierin vorig jaar de eerste stappen gezet door het indienen van een initiatiefvoorstel om dit complexe vraagstuk aan te pakken. Met dit plan kan er op korte termijn een verbetering plaatsvinden waar wij weer jaren van kunnen profiteren. In de komende periode gaan wij ons inzetten om alternatieve verbindingen, zowel via de weg als via het water, te onderzoeken en te realiseren zodat Krimpen in de toekomst goed bereikbaar zal blijven.

5. Renée van Velzen-Stigter, Familie en gezin

De samenleving is pas een samenleving als we iedereen, van jong tot oud, een eigen stem en eigen plek geven. Ons voorzieningenbeleid dient gericht te zijn op de wensen van onze inwoners. We moeten inspelen op de toenemende vergrijzing maar ons ook richten op de jeugd en de jonge gezinnen. Zij vormen de toekomst van Krimpen. Het CDA wil goede woningen voor iedereen en ook een eerlijke en duidelijke toedeling die jonge krimpenaren een maximale kans geeft op een woning. Daarnaast is goed en bereikbaar onderwijs en aanpak van laaggeletterdheid een belangrijk speerpunt.

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.