12 juni 2020

Coalitie Krimpen maakt namen wethouders bekend en presenteert 26 juni het coalitieprogramma

Krimpen aan den IJssel

De nieuwe coalitie in Krimpen aan den IJssel zal op vrijdagochtend 26 juni haar coalitieprogramma presenteren. De coalitie bestaat uit zes partijen: SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, ChristenUnie en PvdA. De titel van het programma is ‘Evenwichtig door de crisis’. In verband met het voldoen aan de RIVM-richtlijnen is op dit moment de locatie van de bijeenkomst nog niet bekend. De zes fractievoorzitters zullen ter plekke hun handtekening onder het programma zetten. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. 

Van de coalitiepartijen leveren SGP, VVD, CDA en PvdA wethouders. De namen van de kandidaat- wethouders zijn inmiddels bekend. 

De SGP draagt huidig raadslid Hugo van der Wal voor als voltijds wethouder. Van der Wal is op dit moment senior beleidsadviseur op het ministerie van VWS. Van der Wal krijgt als portefeuilles onder meer het sociaal domein (WMO, jeugdzorg) en Wonen. 

De VVD ziet graag huidig wethouder Anthon Timm zijn taak voortzetten, eveneens voltijds. In Timms portefeuille zitten onder meer economie, bereikbaarheid en mobiliteit, waarmee hij zich nu ook al bezighoudt. 

Het CDA en de PvdA krijgen wethouders voor 0,8 fte. Het CDA draagt Wubbo Tempel uit Rotterdam voor, nu werkzaam als gemeentesecretaris in Oudewater. De portefeuille van Tempel wordt onder meer financiën, energie en onderwijs. 

De PvdA draagt huidig fractievoorzitter Coen Derickx voor, nu werkzaam als gemeentesecretaris in Loon op Zand. In Derickx’s portefeuille zitten onder meer sport, cultuur en participatie. 

Formateur Arrèn van Tienhoven “ik sluit hiermee een bijzondere periode af, waarin we op een intensieve en plezierige manier hebben gewerkt aan een gezamenlijk gedragen en evenwichtig programma passend bij de Krimpense inwoners en ondernemers’’. 

Het voornemen is dat het nieuwe college wordt geïnstalleerd op donderdag 2 juli tijdens een extra raadsvergadering in het Raadhuis van Krimpen aan den IJssel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.