10 april 2018

Informateur Paul van den Eijnden stelt coalitie voor van Stem van Krimpen, SGP, Leefbaar Krimpen en CDA

Krimpen aan den IJssel

Informateur Paul van den Eijnden geeft het advies dat Stem van Krimpen, SGP, Leefbaar Krimpen en het CDA samen de formatiefase ingaan en werken aan een coalitieakkoord. Dit is het resultaat van twee gespreksrondes die Van den Eijnden heeft gehouden met alle aan de verkiezingen deelnemende partijen.

Waarom deze coalitie?

Uit de gesprekken met de informateur zijn drie partijen naar voren gekomen die met elkaar onderhandelen: Stem van Krimpen, SGP en Leefbaar Krimpen. De lokale partijen hebben, net als in de rest van het land, ruim gewonnen. Daarnaast heeft de inzet van de SGP-wethouder de partij 500 stemmen meer opgeleverd dan 4 jaar geleden.

De onderhandelaars vinden het wenselijk om het aantal partijen voor de coalitie uit te breiden met het CDA. Redenen hiervoor zijn de bestuurskracht en om een gebalanceerde afspiegeling te krijgen tussen confessionele partijen en de lokale partijen. De vier mogelijke coalitiepartners hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken om de komende jaren samen te werken.

Hoe nu verder?

In de komende weken gaan de mogelijke coalitiepartijen verder in gesprek met elkaar. In de formerende gesprekken betrekken ze alle raadsfracties op inhoud. Dat doen ze nog in een nader te bepalen vorm. 

De partijen gaan met elkaar in gesprek over de –volgens hen belangrijkste– onderwerpen: zondagsopening/evenementen, woningbouw/centrumplan, bereikbaarheid en sociaal domein. Daarnaast komen de onderwerpen duurzaamheid,  financiën, onderwijs en visie Krimpenerwaard aan bod.

Proces na de verkiezingen

In Krimpen aan den IJssel hebben de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart geleid tot de volgende zetelverdeling: Stem van Krimpen 5 zetels, SGP 5 zetels, Leefbaar Krimpen  5 zetels, VVD 2 zetels, CDA 1 zetel, CU 1 zetel, PvdA  1 zetel en D66 1 zetel.

Voorafgaand aan de verkiezingen hebben de deelnemende partijen afgesproken dat de grootste partij een informateur voordraagt die voldoende draagvlak heeft bij de andere partijen. 

Stem van Krimpen heeft –als grootste partij– Paul van den Eijnden als informateur voorgedragen. De informateur heeft onderzocht welke partijen met elkaar een coalitie willen en kunnen vormen. In het formatieproces vinden de partijen het belangrijk dat het proces zorgvuldig verloopt en het daardoor iets langer kan duren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.