28 mei 2020

Nieuwe coalitie gevormd voor Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel

Onder het motto ‘Evenwichtig door de crisis’ is een nieuwe coalitie gevormd in Krimpen aan den IJssel. De coalitie bestaat uit zes partijen: SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, ChristenUnie en PvdA. Juist in deze tijd is het belangrijk dat Krimpen aan den IJssel wordt bestuurd door een college dat slagvaardig en toekomstgericht besluiten kan nemen en dat kan rekenen op draagvlak binnen de gemeenteraad. Sinds 19 december 2019 heeft Krimpen geen bestuur dat zo’n meerderheid heeft. 

Vanaf 20 maart 2020 hebben de fracties van de zes partijen gewerkt aan een akkoord dat het mogelijk maakt Krimpen aan den IJssel verbindend door de crisis te loodsen. Evenwichtig besluiten is in deze tijd meer dan ooit nodig. De partijen willen daarbij verbinding zoeken met de overige fracties in de gemeenteraad. Zij zoeken verbinding met de Krimpense samenleving en willen de samenleving betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Zij streven ernaar alle inwoners van Krimpen aan den IJssel perspectief te kunnen bieden, met name de kwetsbaren, de jeugd en iedereen, ook de Krimpense organisaties, die door de Corona-crisis zijn getroffen.

De nieuwe coalitie realiseert zich dat de Corona-crisis bijzondere omstandigheden oplevert. Krimpen staat sowieso voor een aantal grote opgaven: de jeugdzorg, het sociaal domein, de energietransitie en de mobiliteit (grote kruising, Algeracorridor)

Het is de ambitie van de coalitie om te werken aan herstel van vertrouwen en evenwicht. Niet alleen in de raad en tussen raad en college maar ook in de Krimpense bevolking in al haar diversiteit. Krimpen heeft een bestuur nodig dat mandaat heeft van de gemeenteraad en zo kan zorgen voor stabiliteit én daadkracht. De coalitie wil besturen met respect voor elkaar en alle inwoners van Krimpen.

Van de coalitiepartijen leveren SGP, VVD, CDA en PvdA wethouders. Krimpens Belang en ChristenUnie ondersteunen deze beoogde wethouders en zijn volwaardige coalitiepartners. De namen van de kandidaat-wethouders en de inhoud van het coalitieprogramma zullen op korte termijn worden bekendgemaakt. 

Het voornemen is dat de nieuwe coalitie wordt beëdigd op donderdag 2 juli 2020.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.